Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V práci se mi udělalo špatně. Zjistila jsem u lékaře, že jsem v 5. měsíci těhotenství a okamžitě dostala neschopenku, tedy dočasnou pracovní neschopnost, tj. DPN. Ještě ten den mi byl ukončen pracovní poměr ve zkušební době.   První den neschopenky (DPN) došlo tedy k ukončení pracovního poměru. Ovlivní to mateřskou? Nepřijdu o ní? Co mám případně dělat, abych o ní nepřišla? Práce byla bohužel pro práci s autodíly riziko.

ODPOVĚĎ:
Ohledně skončení (zrušení) pracovního poměru ve zkušební době paragraf 66 zákoníku práce říká, že: Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.
Pokud Vám byl ukončen pracovní poměr ve zkušební době ve stejný den, kdy jste byla uznána dočasně pracovně neschopnou (byla Vám vystavena neschopenka), je otázkou, zda ke zrušení pracovního poměru skutečně došlo, resp. zda takové zrušení bylo vůbec platné. Aby zrušení platné bylo, musel by Vám ho zaměstnavatel předat písemně ještě předtím, než jste odešla k lékaři, který Vám vystavil neschopenku. Pokud Vám zaměstnavatel doručil informaci o zrušení pracovního poměru později - například poštou až v době, kdy jste byla v pracovní neschopnosti, není takové zrušení platné, protože nesmí být datované zpětně. Jak je uvedeno výše, pracovní poměr totiž končí až doručením písemného oznámení o zrušení pracovního poměru.
Jestliže bylo zrušení pracovního poměru neplatné, doporučuji na to zaměstnavatele upozornit. Zaměstnavatel pak bude moci pracovní poměr ukončit až od 15. dne Vaší pracovní neschopnosti, navíc Vám bude muset během prvních 14 dní pracovní neschopnosti vyplácet náhradu mzdy za pracovní dny. Pokud bylo zrušení platné, budete mít nárok na nemocenské dávky až od 15. dne pracovní neschopnosti.
Co se týče mateřské, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky - být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta u žen, jejichž pojištění (zaměstnání) zaniklo v době těhotenství, činí nejdéle 180 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání. Je-li poslední zaměstnání kratší než 180 kalendářních dní, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako toto zaměstnání.
Ve Vašem případě bude nárok na mateřskou záležet mj. na tom, zda jste byla zaměstnaná v době, kdy jste otěhotněla (před pěti měsíci). Pokud ano, bude se ochranná lhůta počítat z tohoto předchozího zaměstnání. Běh ochranné lhůty se vždy přerušuje nástupem do nového zaměstnání a ochranná lhůta se znovu rozběhne po skončení zaměstnání. Jestliže v den nástupu na mateřskou dovolenou (počátek 8. - 6. týdne před termínem porodu) budete v ochranné lhůtě, nárok na mateřskou Vám vznikne, v opačném případě nikoliv. I když nárok na mateřskou mít nebudete, můžete na nemocenské zůstat do konce 6. týdne po porodu a následně čerpat rodičovský příspěvek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.