Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jedná se mi o výplatu nemocenské ze strany ČSSZ. V roce 2022 únor - červen jsem podstoupil operaci a byl veden na nemocenské. Po prvním doručení nemocenské jsem kontaktoval ČSSZ s dotazem, jaký je výpočet nemocenské. V roce 2020 jsem byl řádný zaměstnanec a jako hlavní příjem a odvody šli z mého platu. Díky fotovoltaice na střeše domu, mám licenci a jako vedlejší příjem mám z této výrobny (již od roku 2010).

Pracovní poměr jsem ukončil 12/2020 a v roce 2021 byl již můj hlavní příjem jako OSVČ. Ze strany ČSSZ mi bylo sděleno, že výpočet mé nemocenské bude z příjmu OSVČ z roku 2020 i přesto, že hlavní příjem a odvody byly ze zaměstnaneckého poměru (daňovka 2021 odevzdána 03/2022) daňovkou z roku 2021, kde OSVČ byla má hlavní činnost se vůbec nezabývali. Jde mi o to, že jako zaměstnanec v roce 2020 jsem měl solidní příjmy (odvody) na lepší nemocenskou, než z čeho vycházela ČSSZ.

 

ODPOVĚĎ:
Omlouvám se, ale Váš dotaz působí poněkud zmateně, resp. si nejsem jistá, zda jste uvedl správně roky všech událostí, které ve svém dotazu zmiňujete. Výše nemocenských dávek se určuje procentní sazbou z tzv. denního vyměřovacího základu za rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla Vaše dočasná pracovní neschopnost. Jestliže jste tedy onemocněl v únoru 2022, je rozhodným obdobím doba od února 2021 do ledna 2022 a Váš vyměřovací základ by měl být vypočítán z příjmu za toto období bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnání nebo o samostatnou výdělečnou činnost (v případě samostatné výdělečné činnosti je podmínkou nároku na nemocenské dávky hrazení nemocenského pojištění alespoň tři měsíce před vznikem dočasné pracovní neschopnosti). Jestliže jste tedy v období od února 2021 do ledna 2022 měl příjmy ze zaměstnání i samostatné výdělečné činnosti a jako OSVČ jste hradil zálohy na nemocenské pojištění až do vzniku dočasné pracovní neschopnosti, měla by Vám být výše nemocenské vypočítána z obou příjmů ze zaměstnání i ze samostatné výdělečné činnosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.