Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem veden na ÚP a pobírám sociální podporu v hmotné nouzi ve výši 4.620 Kč + příspěvek na bydlení. Žiji sám v pronajaté garsonce (ubytovna), nemám žádný majetek. Tedy kromě běžných věcí jako je notebook, mobil, kolo a podobně v hodnotě cca do 200.000 Kč. Mám na vás 3 otázky, na které jsem nenašel odpovědi na internetu.

1/ Prodal jsem mobilní telefon za částku 15.000 Kč, abych měl peníze na zubaře (oprava nebo výměna starého můstku za nový). Všichni dobře víme, že to zubař neudělá zadarmo. Sociálka mi to však počítá jako příjem a o tu částku mi zkrátila sociální podporu + příspěvek na bydlení. Je to správný postup ze strany sociálky? Není nějaká výjimka pro příjem pro zdravotní účely? Nevím si rady. Zuby pobolívají, peníze nemám a když něco ze svých věcí prodám, o tu částku dostanu méně. Tedy přijdu o část majetku a problém stejně nevyřeším.
2/ Přes internet jsem si objednal běžnou věc do domácnosti v hodnotě 2.500 Kč. Do 14 dnů jsem ji vrátil a oni mi poslali zpět peníze. Avšak, sociálka mi to znovu počítá jako příjem. Vždyť já jsem nic nezískal. Je toto normální?
3/ Sociální pracovník mi nevydává kopie dokumentů které podepisuji. Při poslední návštěvě jsem ho žádal o kopie, ale bezvýsledně. Jeho odpověď byla: Měl jste to říct dříve. Příště ho mám předem upozornit, že požaduji kopie dokumentů co podepisuji. Mám tedy nárok na automatické vystavení kopie dokumentu které podepíšu, nebo ne? Děkuji pěkně za odpovědi.

 

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše dotazy:
1) Podle § 11 zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi se při posuzování nároku na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení zjišťuje, zda žadatel o dávku využívá možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Za zvýšení příjmu vlastním přičiněním se mj. považuje i prodej nebo jiné využití majetku. Jestliže tedy prodáte jakýkoliv svůj majetek (mobil, kolo, notebook), je v pořádku, že Vám úřad práce peníze získané tímto prodejem započítá jako příjem. Žádná výjimka, která by se týkala příjmů získaných (nákladů vynaložených) na zdravotní péči, bohužel neexistuje.
2/ Ve druhém případě, který popisujete, už situace není tak jednoznačná. Při žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi jako kromě mzdy, nemocenských, důchodových a ostatních sociálních dávek za příjmy považovány také příjmy podle § 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb. , o životním a existenčním minimu. U většiny těchto příjmů je uvedeno, že jsou zohledňovány jako příjem po odečtení výdajů vynaložených na jejich dosažení. To by se mohlo týkat právě Vámi popisované situace s vrácením peněz při odstoupení od smlouvy - na získání tohoto příjmu jste totiž musel vynaložit výdaje ve stejné výši. Jestliže Vám kvůli tomu byly dávky hmotné nouze sníženy nebo odebrány, doporučuji počkat, až Vám bude doručeno písemné rozhodnutí o snížení či odebrání dávek. Do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí pak můžete podat k úřadu práce odvolání, o kterém bude rozhodovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Se sepsáním odvolání Vám mohou pomoci například pracovníci občanských poraden či oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství.
3/ Správní řád stanoví, že právo činit si výpisy a pořizovat kopie dokumentů je spojeno s nahlížením do spisu. Pokud si tedy objednáte k nahlédnutí spis, který o Vás a Vaší situaci příslušný úřad vede, máte právo pořídit si kopie dokumentů, které jsou součástí spisu. Zákon tedy neukládá úředníkům povinnost vydat Vám automaticky kopie dokumentů při každé Vaší osobní návštěvě. Pokud Vám pracovník úřadu práce sdělil, že Vám kopie dokumentů vydá, pokud o ně požádáte předem, doporučuji tak učinit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.