Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka vychovala 5 dětí a měla by tedy dostat výchovné 2.500 Kč. Dostala však jen 1.248 Kč, protože prý pobírá též důchod z Německa, kde nějaký čas pracovala. Přitom zákon o příspěvku nikde nehovoří o tom, že výše příspěvku závisí na délce pojištění a ona děti vychovávala nepřetržitě až do jejich dospělosti.

ODPOVĚĎ:
Starobní důchody přiznané před 1. 1. 2023 by měly být automaticky (bez podání žádosti) zvýšeny o 500 Kč za každé dítě, o které byl ženě snížen důchodový věk při přiznání starobního důchodu - jedná se o tzv. výchovné. Pokud bylo tedy Vaší manželce při stanovení důchodového věku započítáno všech pět dětí, mělo by jí i výchovné být vyplaceno za všech pět dětí.
Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách sama vyzývá, aby v případě, že žena zjistí nesrovnalosti v počtu vychovaných dětí, za které jí bylo přiznáno výchovné, kontaktovala příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Doporučuji tedy Vaší manželce, aby písemně kontaktovala OSSZ v místě svého bydliště. V písemném vyjádření ať uvede všechny děti, o které pečovala, a tuto péči doloží - u vlastních dětí bude stačit doložit rodný list, u jiných než vlastních dětí například rozhodnutí soudu. Doporučuji přiložit také čestné prohlášení, že Vaše manželka pečovala o děti v největším rozsahu a že nenastala překážka pro zvýšení starobního důchodu - že se Vaše manželka nedopustila vůči dětem jako (spolu) pachatel úmyslného trestného činu. Na základě tohoto písemného vyjádření by Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) měla Vaší manželce výchovné buď dodatečně přiznat nebo své rozhodnutí ohledně nepřiznání, resp. snížení výchovného zdůvodnit včetně odkazu na konkrétní právní úpravu, podle kterého bylo výživné sníženo. Na základě zdůvodnění od ČSSZ bude možné vyhodnotit, zda je rozhodnutí v souladu se zákonem nebo bude zapotřebí podat odvolání, případně se obrátit na veřejného ochránce práv (ombudsmana), aby postup ČSSZ přezkoumal.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.