Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 28.2.2022 mi kolegové z práce zavolali sanitku, aby mě převezla z místa mého pracoviště na pohotovost VFN a následně na Neurologickou kliniku. Dne 6.3.2022 jsem byl převezen na Neurochirurgickou kliniku, kde mi 7.3.2022 mozek invazivně operovali pro účely biopsie - stanovení přesné diagnózy, která zní “Glioblastom F-T vlevo IDH neg- WT”, což mi bylo “laicky” vysvětleno jako “agresivní neodstranitelný zhoubný nádor v mozku” s prognózou přežití od 5 měsíců (v případě, když odmítnu léčbu) až po 17 měsíců (v případě léčby).

Absolvoval jsem tedy všechnu předepsanou léčbu (30x ozařování mozku, 6x 5 dní chemoterapie, kontroly, odběry krve, opakované vyšetření na MRI atd.). Na tomto místě bych rád zmínil, že již v dubnu 2022 mě byla navštívit paní z úřadu práce, která mi řekla, že v mojí situaci mám nárok na Příspěvek na péči a Příspěvek na mobilitu, které mi úřad práce vyplácí od srpna 2022 včetně zpětného proplacení od března 2022 (pracovní neschopnost mám od 3.3.2022 z toho důvodu, že do té doby jsem byl ve stavu “mimo” (epileptické záchvaty / bezvědomí / vliv léků atd.). Dále jsem obdržel kartičku ZTP. Tyto 2 příspěvky (celkem 4.900 Kč, resp. od prosince 5.300 Kč) jsou mým jediným příjmem od faktury za práci vykonanou v únoru 2022. Nárok na nemocenskou jako bývalý OSVČ nemám. Dne 15.6.2022 jsem se osobně dostavil v doprovodu matky (jakékoliv trochu složitější činnosti již od toho února 2022 nezvládám, proto ten příspěvek na péči) na PSSZ. Zde jsme po 2 hodinovém čekání s paní úřednicí sepsali Žádost o invalidní důchod. Předali jsme všechny podklady, které jsme k tomuto datu měli a ujistili se, že naprosto všechny podmínky pro invalidní důchod splňuji. Bylo nám slíbeno rychlé vyřízení nejdéle do 90 dnů, jak je uvedeno v zákoně. Po polovině září 2022 jsme jsme žádost urgovali. V říjnu 2022 jsem dostal od tohoto úřadu doporučený dopis, který začínal “Dobrý den, obdrželi jsme vaši žádost o invalidní důchod” a jako příloha byl formulář “Žádost o zprostředkování zaměstnání” (!! ), který vyžadovali vyplnit a poslat zpět. Následovala další obtížná komunikace včetně osobní návštěv úřadu. Na konci prosince 2022 jsem obdržel Posudek o invaliditě, který mě skutečně označuje jako invalidního 3. stupně, nicméně tento posudek je naprosto tendenční (vychází jen z vybraných podkladů, jiné ignoruje…), nelze se proti němu odvolat. Což bych chtěl okamžitě učinit, jelikož určuje datum vzniku mé invalidity 9.11.2022 (!! ), jinými slovy se mě snaží za bílého dne okrást o cca 100.000 Kč (8,5 měsíců * invalidní důchod 3. stupně). Podle mého názoru se jedná o diskriminaci na základě mého nepříznivého zdravotního stavu. Dovoluji si zde uvést odkaz na problematiku metodiky pro určování data vzniku invalidity:
https://www.ochrance.cz/aktualne/urceni-data-vzniku-invalidity-bude-vice-respektovat-vyvoj-zdravotniho-stavu/
Prosím tedy o radu. S tímto úřadem už nechci pochopitelně nic řešit, protože to prostě nejde (kontaktní telefon nikdo nikdy nezvedl, kontaktní e-mail nikdo nečte, doporučený dopis viz výše). Kdo mi může v situaci, kdy umírám na rakovinu, pomoci tak, abych se ještě dožil vyplacení svého oprávněného invalidního důchodu? Všechny relevantní podklady mám. Děkuji za přečtení, radu, odpověď. Přeji hezký den. Ludvík.

 

ODPOVĚĎ:
Jak ve svém dotazu správně uvádíte, proti posudku o invaliditě není možné podat odvolání ani žádný jiný opravný prostředek. Jestliže s obsahem posudku o invaliditě a s datem určení vzniku invalidity nesouhlasíte, vyčkejte na doručení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Do 30 dní od doručení rozhodnutí pak proti němu můžete podat písemné námitky. Námitky lze podat přímo u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo prostřednictvím kterékoliv Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Z podání musí být patrné, které rozhodnutí námitkami napadáte, v čem spatřujete nezákonnost rozhodnutí a čeho se domáháte. V rámci řízení o námitkách můžete požadovat i přezkoumání zdravotního stavu. V tom případě je vhodné doložit nové lékařské zprávy. ČSSZ přezkoumá rozhodnutí v plném rozsahu, přičemž ho může potvrdit, zrušit nebo změnit. Námitky lze poslat i e-mailovou zprávou, za předpokladu, že je podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslat prostřednictvím datové schránky.
O námitkách ČSSZ rozhoduje ve lhůtách podle správního řádu, tj. do 60 dnů dle složitosti případu. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se tato lhůta o dalších 60 dnů podle speciálního procesního předpisu. Pokud ČSSZ Vašim námitkám nevyhoví, můžete následně podat u krajského soudu správní žalobu. Předchozí námitkové řízení je ale nezbytné k tomu, aby se věcí mohl následně zabývat příslušný soud. Pro účely soudního řízení obvykle posudek vypracovává posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.