Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně výplaty poslední dávky sirotčího důchodu. Do srpna 2022 jsem byla studentkou vysoké školy a pobírala jsem sirotčí důchod po otci. 31.8.2022 jsem úspěšně splnila státní závěrečnou zkoušku a očekávala jsem, že poslední výplata sirotčího důchodu mi přijde ještě v září.

T. j. výplatní období 6.9.2022-5.10.2022, neboť podle § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje také kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Poslední dávka mi přišla 5.8.2022. Na ČSSZ jsem dopis již psala, ale odpovědi jsem se nedočkala. Má prosím smysl snažit se o doplacení zářijové dávky nebo na ni skutečně nemám právo? Děkuji Vám, S přáním hezkého dne, Slavomíra.

 

ODPOVĚĎ:
Na výplatu sirotčího důchodu máte nárok po dobu, kdy jste nezaopatřeným dítětem, nejdéle do 26 let věku. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Jak sama správně uvádíte, v případě ukončení vysokoškolského studia jste nezaopatřeným dítětem ještě v kalendářní měsíci následujícím po měsíci, kdy jste studium na vysoké škole řádně ukončila, pokud po celý měsíc nevykonáváte výdělečnou činnost nebo nepobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Tato informace je ostatně uvedena i na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) - například zde: https://www.cssz.cz/sirotci-duchod - a zde: https://www.cssz.cz/-/jak-je-to-s-vyplatou-sirotciho-duchodu-po-ukonceni-studia-
Jestliže Vám sirotčí důchod v měsíci září nebyl vyplacen a neobdržela jste žádnou odpověď na Váš dopis, zajděte osobně na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště, požadujte vysvětlení, proč Vám sirotčí důchod nebyl vyplacen a žádejte vyplacení poslední dávky za září 2022. Pokud pracovníci OSSZ Vaši žádost odmítnou, můžete se ještě obrátit na veřejného ochránce práv - ombudsmana (www.ochrance.cz).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.