Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Při sepisování žádosti o starobní důchod na OSSZ mi bylo sděleno, že dálkové studium se do náhradních dob nezapočítává. Po mateřské dovolené jsem nebyla zaměstnána, tudíž ani pojištěna, a dokončovala jsem při dětech dálkově studium. Prosím o sdělení, jestli se mám proti tomuto výroku odvolat, případně na který právní předpis. Podotýkám, že tato doba spadá do období 6 let po dosažení věku 18 let. Děkuji Vám za odpověď. Rozálie.

ODPOVĚĎ:
Podle § 13 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění se za náhradní dobu pojištění považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Podle § 21 téhož zákona se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání pro účely tohoto zákona považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Pokud jste tedy během dálkového studia nebyla výdělečně činná ani jste nepobírala podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, měla by Vám být doba dálkového studia započítána jako náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Jako náhradní doba pojištění se však počítá i doba péče o dítě do čtyř let věku. Jestliže jste tedy dálkově studovala v době, kdy jste pečovala o dítě (děti) mladší čtyř let - započítá se Vám buď pouze doba studia nebo pouze doba péče o dítě (děti). Pokud se náhradní doby pojištění překrývají, počítá se totiž jen jedna z nich, a to ta, která je pro Vás výhodnější. Zatímco doba studia po dosažení 18 let se Vám počítá pouze z 80% - ze 100 dní studia Vám bude započítáno "jen" 80 - doba péče o dítě (děti) do čtyř let se započítává v plném rozsahu, tedy 100% doby péče. Jestliže se tedy doba Vašeho dálkového studia překrývala s dobou péče o dítě (děti) do čtyř let věku, započítá Vám Česká správa sociálního zabezpečení dobu péče o děti a nikoliv dobu studia, protože je pro Vás tento postupu výhodnější.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.