Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na vás s dotazem ohledně dřívějšího ukončení PPM a mateřské dovolené. Od 1.10.2022 jsem na mateřské dovolené a pobírám PPM (na mateřskou jsem nastoupila později - termín porodu jsem měla 17.10.). 5.10. jsem porodila. Chci nastoupit zpátky do zaměstnání 5.12. a po telefonátu s ČSSZ vím, že musím pobírání PPM a mateřskou dovolenou písemně ukončit.

Můj dotaz se vztahuje na rodičovskou dovolenou a příspěvek. Pokud ukončím PPM/mateřskou dříve, mohu i tak nastoupit na rodičovskou dovolenou (vím, že při rodičovské mohu za určitých podmínek pracovat)? Mám i tak nárok na rodičovský příspěvek? Na místním úřadu práce ani na jejich call centru mi nebyli schopni odpovědět a tvrdí mi, že musím prvně plně vybrat mateřskou dovolenou, abych na příspěvek měla nárok.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 16 zákona o nemocenském pojištění nemá pojištěnec nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM) a jiných dávek nemocenského pojištění za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávku náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Pokud byste se chtěla vrátit zpět do práce a současně dál pobírat PPM, musela byste se zaměstnavatelem na dobu, kdy budete pobírat PPM, uzavřít dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP) s jiným druhem pracovní činnosti, než je ten, který máte uvedený v pracovní smlouvě. Pak by mohla výplata PPM pokračovat.
Paragraf 35 zákona o nemocenském pojištění ale dále říká, že: U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Stejným způsobem upravuje délku mateřské dovolené i § 195 odst. 5 zákoníku práce, který říká, že: Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Jestliže jste tedy na mateřskou dovolenou nastupovala až 1.10.2022, skončí Vaše mateřská dovolená nejdříve 30.12.2022 a do práce tedy můžete nastoupit až od 31.12.2022. Doporučuji tedy domluvit se se zaměstnavatelem na tom, že Váš návrat do zaměstnání přibližně o měsíc odložíte.
Co se týče rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku, jedná se o dvě situace, které na sobě nezávisí. Můžete tedy čerpat rodičovskou dovolenou, ale přitom nepobírat rodičovský příspěvek nebo naopak pobírat rodičovský příspěvek, ale nečerpat rodičovskou dovolenou. Čerpání rodičovské dovolené není povinné - pokud se hned po skončení mateřské dovolené vrátíte zpět do zaměstnání, pak rodičovskou dovolenou v zaměstnání čerpat vůbec nebudete. Při práci v zaměstnání ale můžete (po vyčerpání PPM v délce alespoň 14 týdnů) pobírat rodičovský příspěvek, o který si požádáte na úřadě práce v místě Vašeho bydliště. Stačí, když v době, kdy budete pracovat pro zaměstnavatele, zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.