Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Čerpám se synem (2 roky) RD rodičovskou dovolenou na dobu trvání tří let. Nyní plánuji další těhotenství, které od začátku bude rizikové s variantou neschopenky. Doporučujete mi tuto variantu nástupu na neschopenku? Bude mi dovyplacena RD? Děkuji moc za odpověď.

ODPOVĚĎ:

Nemocenské dávky jsou vypláceny jako náhrada příjmu, který Vám během pracovní neschopnosti vzniká ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Podle § 28 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění se nemocenské (dávky) nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady mzdy. Vzhledem k tomu, že během rodičovské dovolené nevykonáváte výdělečnou činnost, nemáte nárok na nemocenské dávky, protože nepřicházíte o příjem ze zaměstnání. Nastoupit na nemocenskou během rodičovské dovolené tedy sice můžete, ale nemocenské dávky pobírat nebudete. Aby Vám nárok na nemocenské dávky vznikl, musela byste na neschopenku nastoupit až po skončení Vaší rodičovské dovolené.
Co se týče vyplacení nevyčerpané částky rodičovského příspěvku, podle § 30a odst. 1 zákona o státní sociální podpoře platí, že: Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou.
Zjednodušeně řečeno tedy máte na doplatek rodičovského příspěvku nárok tehdy, pokud je alespoň jeden z rodičů dítěte zaměstnaný nebo je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Jestliže tuto podmínku Vy nebo otec dítěte splňujete, nárok na doplatek rodičovského příspěvku mít budete, v opačném případě nikoliv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.