Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám 2 zaměstnankyně, obě mají děti do 10-ti let.   Vzhledem k časté nemoci dětí, Vás prosím o právní názor na délku ošetřování člena rodiny.   První pracovnice nebyla a není vdaná, žije s druhem ve společné domácnosti, s bývalým partnerem mají střídavou péči o děti - stanoveno soudně.   Druhá pracovnice nebyla a není vdaná, žije v domácnosti sama s dcerou, s bývalým partnerem nemá soudem stanovenu střídavou péči (soud neproběhl), bývalý partner si dítě vezme jen občas.

Bývalý partner však dle dohody pravidelně přispívá finanční prostředky na dítě, ale není to soudně stanoveno, je to na základě dohody mezi dotyčnou a bývalým partnerem.   Jedná se mi o definici "Samoživitelky" a s tím souvisejícího čerpání dní Ošetřování člena rodiny.   Samoživitel je každá osoba, která nežije v rodinné domácnosti s další osobou, která by měla vlastní příjem a přispívala svým podílem na hrazení nákladů společné domácnosti. Rodič, který pobírá výživné od druhého partnera není samoživitelem či samoživitelkou.   Při nemoci dítěte:  
U první pracovnice - mohu tedy uznat pouze 9 kalendářních dní pro Ošetřování člena rodiny vzhledem k tomu, že střídavá péče je stanovena soudně.
U druhé pracovnice – má dotyčná nárok na čerpání 16ti kalendářních dní Ošetřování člena rodiny, pokud výživné není stanoveno soudem a bývalý partner přispívá na dítě jen na základě dohody mezi bývalými partnery? Děkuji Vám.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 40 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění činí podpůrčí doba u ošetřovného nejdéle 9 kalendářních dnů nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
Definici osamělého zaměstnance pak nabízí § 40 odst. 7 téhož zákona, který říká, že: Za osamělého zaměstnance [odstavec 1 písm. b) ] se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).
První pracovnice tedy opravdu může čerpat ošetřovné nejdéle 9 dnů, protože žije ve společné domácnosti s druhem a tudíž není z hlediska zákona o nemocenském pojištění považována za osamělého zaměstnance. Druhá pracovnice bude mít nárok na ošetřovné po dobu nejdéle 16 dnů, protože je svobodná a žije s dítětem v domácnosti sama. Skutečnost, zda výživné je či není stanoveno soudním rozhodnutím a zda je či není hrazeno, nemá na posouzení toho, zda je zaměstnanec považován za osamělého, žádný vliv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.