Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajímateli bytu, ve kterém bydlím, platím poplatky za služby ve formě zálohových plateb. Tyto zálohy za služby ve smlouvě ale nemám podrobně rozepsané - není jasné, kolik Kč je záloha za tu či onu službu. To by sice mělo být v rámci smlouvy v pořádku, ale je to problém, pokud žádám o příspěvek na bydlení, kde musím doložit, jakou částku platím v zálohách za elektřinu.

Poprosila jsem pronajímatele o dodatek ke smlouvě nebo jen obyčejné potvrzení na papíře s jeho podpisem, ale částku mi sdělil pouze přes e-mail, což mi na úřadu pravděpodobně neuznají. V zákonu 67/2013 Sb. § 9 odst. 3 jsem našla toto: „Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby. “ Týká se to ale paušální platby a já platím zálohově. Je někde v zákonu stanoveno, že by měl pronajímatel takovou povinnost i při zálohových platbách? Nebo něco, co by mi v této situaci mohlo pomoci? Případně měla by úřadu postačit jen kopie e-mailu?

 

ODPOVĚĎ:
Pronajímatel má povinnost Vám do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit řádné vyúčtování dodaných služeb a energií. Jediná možnost, která mě tedy napadá je, že by Vám pronajímatel měl dodat vyúčtování, jehož součástí je i informace, kolik jste na energie za rok uhradila, z čehož je dovoditelné, jak vysokou zálohu měsíčně hradíte. A jelikož vyúčtování je pronajímatel povinen Vám ze zákona dodat pod sankcí pokuty za každý den prodlení, řešila bych to tímto způsobem a úřadu bych dodala ono vyúčtování el. energie, dále doklady o vašich zálohových platbách na služby, a to by mělo dle mého názoru úřadu stačit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.