Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnanec je v pracovní neschopnosti a tím, že je v pracovní neschopnosti a pobírá nemocenskou dávku od ČSSZ a tak pochopitelně nemůže jít do práce. Mezitím než je zaměstnanec v pracovní neschopnosti zvýšil se mu 2 krát plat, jelikož je učitelem v gymnáziu.   Otázka nyní zní, zda by měl zaměstnavatel vyzvat zaměstnance v pracovní neschopnosti podepsat nový platový výměr a následně by to ovlivnilo i nemocenskou dávku pracovníka na neschopence?

Tedy jestli bylo by dobré podepsat nové platové výměry, aby to pak ovlivnilo i nemocenskou dávku (aby se to mohlo zvýšit). Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Ivana.

 

ODPOVĚĎ:
Změna platového výměru je jednostranným úkonem zaměstnavatele. Podepsaný vůbec být nemusí. Podle ů 136 odst. 2 zákoníku práce platí, že dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.
Podpis na dokumentu tedy jen stvrzuje, že zaměstnanec byl s dokumentem seznámen. Pokud není zaměstnanec na pracovišti, je například dlouhodobě v pracovní neschopnosti, je možné podpis nechat dokument prokazatelně doručit, čímž dojde k seznámení s dokumentem.
Jestliže se jedná o dlouhodobou pracovní neschopnost, může mít změna platového výměru dopad i na výši nemocenského.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.