Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz na to, zda jsou pracovnice Úřadu práce oprávněné v rámci kontroly související s výplatou dávek hmotné nouze kontrolovat také domácnost mé zemřelé maminky? Mám trvalé bydliště ve svém bytě, za který dokládám spotřebu energií a jejich placení. Přechodné bydliště nikde hlášeno nemám.

Za byt maminky platí veškeré poplatky a náklady moje sestra, přičemž dědické řízení není dosud uzavřené. Proto bych předpokládala, že v bytě maminky mi VŮBEC NIC nepatří a kontrola tam je zcela bezpředmětná. (Přespávám v tom bytě cca od března 2021 a i předtím jsem o maminku pečovala – bez příspěvku na péči, platila jsem si soc. a zdr. pojištění, a mezi oběma byty jsem pendlovala). Takto jsem to pracovnicím ÚP řekla a ony mi na to odpověděly, že je to podle zákona, ale už neřekly kterého. Že pokud v té domácnosti žiji, mají právo zde provádět kontrolu. Podle této logiky by to mohlo znamenat, že pokud třeba přespím u kamarádky, mohly by jí také chtít prolézat domácnost? Nechci s ÚP nijak bojovat, ale mám někdy pocit, že jejich jednání je velmi neurvalé až šikanózní. (Stalo se mi, že když jsem si podala v roce 2021 žádost o dávky hmotné nouze, jen tak bezdůvodně ji vyřadili, protože si údajně popletli mé jméno s někým, kdo žádost stáhnul. Dávky mi po mém dotazu doplatili, bylo to celkem cca 50.000 Kč jednorázově, ale bylo to pro některé pracovnice zřejmě jak červený hadr na býka. Možná proto mi už pár měsíců zadržují stravenky, které jsou součástí dávek. K dnešnímu dni mi dluží stravenky za cca 5 měsíců. Nemám ani co schovávat, jak v jednom, tak i druhém bytě, kromě velkého nepořádku, za který se stydím, ale momentálně je moje priorita najít práci a kromě toho jsem měsíc byla upoutaná na lůžko s horečkami a nikdo mi sem uklízet nechodil.   Je to pro mě velmi nepříjemná situace a moc děkuji za Vaši odpověď.
Události předchozích dní:
• jeden den (23.2.) volala p. Nováková z Hmotné nouze ÚP, že jdou na kontrolu – přitom jsem jí řekla, že momentálně v místě trvalého bydliště nejsem a jsem v bytě své maminky
• neohlášeně přišly před vchod mé maminky (24.2.) dvě ženy, z nichž se pouze jedna představila po telefonu, druhá nikoliv. Tím, že přišly neohlášeně, zdržely mě, když jsem odcházela na schůzku s montérem plynoměrů do mého trvalého bydliště a tím mi nabouraly celý můj další program. I přesto jsem jim nabídla, že v místě mého trvalého bydliště budu ve 13 hodin, a že tam mohou na kontrolu přijít, což odmítly.
• před domem, kde chodila spousta sousedů a byla otevřena spousta oken mě začaly zpovídat ze zcela osobních a velmi soukromých záležitostí - a to aniž by se legitimovaly... a ta druhá představila. (například otázka Proč tady bydlím a kdo ten byt platí? Proč jsem to neoznámila na ÚP? Nepronajímám svůj byt? ) Odpověděla jsem, že jsem situaci konzultovala s jejich šéfovou, která řekla, ať to neřeším. Jinak jsem tím byla velmi zaskočena a jako idiot jim před tím domem odpovídala. Být v lepší kondici, pošlu je někam a legitimuji je.

ODPOVĚĎ:
Problematiku sociálního šetření upravuje § 63 zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení říká, že: Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření, popřípadě šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávajícího orgánu pomoci v hmotné nouzi. O sociálním šetření, popřípadě o šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky podle věty první se vždy učiní záznam ve spise.
Z výše uvedeného vyplývá, že pracovnice úřadu práce mohou za účelem sociálního šetření vstupovat do obydlí, ve kterém bydlíte. Pokud se tedy pravidelně zdržujete (bydlíte) jak ve svém bytě, tak v bytě své zemřelé maminky, mají pracovnice úřadu práce právo provést sociální šetření v obou těchto domácnostech. Jestliže se Vám jedna z pracovnic úřadu práce ani nepředstavila, měla jste právo (a máte i do budoucna, pokud by se tato situace opakovala) požadovat, aby se prokázala služebním průkazem a zvláštním oprávněním vydaným úřadem práce. Jak je uvedeno výše, pracovníci úřadu práce mají právo vstupovat do obydlí a provádět zde šetření. To ale neznamená, že jste povinna odpovídat na otázky pracovnic úřadu práce venku na ulici. Naopak, pokud by se tato situace v budoucnu opakovala, máte právo na to, aby rozhovor s pracovnicemi úřadu práce probíhal uvnitř obydlí, tedy ve Vašem nebo maminčině bytě, nikoliv na ulici.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.