Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem OSVČ a v polovině prosince 2021 se chystám odejít na mateřskou dovolenou. Živnost přerušovat nebudu. Zároveň mám uzavřenou autorskou a licenční smlouvu na dodání díla s termínem dodání 28.2.2022. Vím, že po dobu 28 týdnů trvání mateřské nesmím vykonávat žádnou výdělečnou činnost související s mou živností.

Chci se ale zeptat, jestli se do této výdělečné činnosti počítá i ta autorská smlouva, která vlastně s mou živností nesouvisí (mohla bych ji uzavřít, i kdybych neměla živnostenský list). Pokud se autorský honorář také počítá jako příjem, mám si tedy nechat odložit jeho zaslání až na dobu, kdy už mi mateřská dovolená skončí, nebo je to jedno?   Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Radana.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 16 zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, na výplatu peněžité pomoci v mateřství (mateřská) nemáte nárok, pokud osobně vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost. Samostatnou výdělečnou činností je vedle živnosti (podnikání provozovaného podle živnostenského zákona) i samostatný výkon jiných činností provozovaných podle jiných zákonů než je živnostenský zákon, např. výkon autorské činnosti na základě autorského zákona, samostatný výkon advokacie podle zákona o advokacii, samostatný výkon daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, samostatná činnost auditorů, patentových zástupců, samostatná činnost veterinárního lékaře, praktického lékaře, zubního lékaře, zubního technika, apod. Takže i samostatný výkon činnosti podle autorského zákona a na základě autorské smlouvy (zde musíte být přihlášená pouze k dani z příjmů, sociálnímu a zdravotnímu pojištění), který není živností, je výkonem samostatné výdělečné činnosti, po kterou nemáte nárok na výplatu mateřské. Proto je lepší jak dokončení a odevzdání díla a příjem odměny realizovat až po skončení mateřské, kdy přejdete na rodičovskou dovolenou, kde už můžete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Po dobu mateřské bych Vám doporučil zvážit přerušení živnosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.