Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Potřeboval bych poradit, nejlépe pokud je nějaký vzor. Před 7 lety (2014) jsme žádali o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo. Jelikož musí být vlastníkem náš nezletilý syn, museli jsme tehdy žádat soud o možnost, aby syn automobil mohl vlastnit. Teď bychom chtěli požádat o příspěvek na nový vůz a starý vůz prodat.

Potřebuji tedy vědět jak soud s touto žádostí oslovit. Syn je držitelem průkazu ZTP/P a pobírá i příspěvek na mobilitu. Děkuji Radim.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 898 občanského zákoníku platí, že: K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Toto obecné pravidlo je dále rozvedeno v § 898 odst. 2, ve kterém je uveden demonstrativní výčet případů, ve kterých je třeba souhlasu soudu s právním jednáním za nezletilého. Podle tohoto ustanovení je souhlas soudu třeba vždy k právnímu jednání, kterým dítě zcizuje nebo zatěžuje majetek jako celek, ledaže jeho hodnota nepřevyšuje částku odpovídající dvacetinásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu, nebo nabývá, zcizuje nebo zatěžuje majetek v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu. Jestliže hodnota motorového vozidla, které budete prodávat a následně opět kupovat, převyšuje uvedené částky, bude souhlas soudu nezbytný.
V návrhu uveďte, jakým způsobem Váš syn vozidlo nabyl a proč je nyní nutné ho prodat (například špatný technický stav vozidla). K návrhu přiložte relevantní listiny (kupní smlouvu, rozhodnutí úřadu práce o přiznání příspěvku) a návrh adresujte okresnímu soudu v místě synova bydliště. Vzory takového návrhu - jedná se o návrh na schválení právního jednání (úkonu) za nezletilého - najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.