Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.80 (5 hlasů)

Mám v úmyslu pronajmout byt v rodinném domě o třech bytových jednotkách, které však nejsou samostatně zkolaudovány. Nicméně k bytu přináleží vlastní koupelna, kuchyně, uzamykatelné dveře - to celé na samostatném patře s vlastní nájemní smlouvou se zjevnými náklady na bydlení, kde zároveň zřetelně stojí, kdo je nájemcem bytu a kdo v něm bydlí (já a syn).

Evidentně tedy obývám (spolu se synem) prostor, který je tvořený jako samostatný byt, ač to není uvedeno v kolaudaci. Bylo mi řečeno, že pokud byty nejsou kolaudovány, je možné, že pokud by na stejné adrese někdo jiný pobíral příspěvek na bydlení (což někdo v domě aktuálně pobírá), nebudou ochotni příspěvek mi schválit. Hledám informace na internetu a všude se zdá, že jako byt se rozumí místnost nebo soubor místnosti, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Zároveň se dočítám, že kolaudační rozhodnutí může být z hlediska soukromého práva vodítkem, nemůže však být určující. A pokud se byt (místnost, soubor místností) pronajme, byť jej správní rozhodnutí za byt neoznačuje, jde z hlediska soukromého práva o chráněný nájem bytu.   Též jsem našla toto: Vyhláška č. 501/2001 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území, mezi základními pojmy vymezuje i stavby pro bydlení, kde v § 2 písm. a) se uvádí, že stavby pro bydlení jsou:
1. bytový dům, -------
2. rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Najdeme zde i definici stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.
Z tohoto vyhlášení mám dojem, že vše je naprosto v pořádku a i když byt nemá kolaudaci, tak svým účelem odpovídá účelu, ke kterému je stavba určena a není zde tedy důvod k odepření nároku na příspěvek, ke kterému mohu doložit vše potřebné (příjmy, náklady atd.). Je mi teda ze zákona dovoleno jej uplatnit? Mohu žádat o přešetření faktického stavu (např. tím, že pracovník úřadu přijde a zjistí skutečné užívání rodinného domu, kde je evidentně vše tak, jak popisuji)? Pokud není umožněno příspěvek čerpat, jak to např. dělají ženy v azylových domech, na ubytovnách, atd. ? Ráda bych se vás tedy zeptala na to, zda mi mohou příspěvek odepřít? Jaké podmínky musím případně splnit? Mohu případně vaší odpověď použít pro komunikaci s úřady? Děkuji vám pěkně, Silva.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 24 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře, který upravuje příspěvek na bydlení, se bytem pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. Z výše uvedeného vyplývá, že aby bylo možné žádat o příspěvek na bydlení, musí být daná jednotka buď zkolaudovaná jako byt nebo užívána a podle stavebního zákona určena k bydlení.
Jestliže tedy Vámi uváděné bytové jednotky nejsou zkolaudovány jako samostatné byty, zkuste se obrátit na stavební úřad se žádostí o vydání potvrzení, že se jedná o samostatné bytové jednotky, které jsou podle stavebního zákona určené k bydlení. I v případě, že na stavebním úřadě nepochodíte, doporučuji žádost o příspěvek na bydlení podat. Pracovník úřadu práce nemůže odmítnout přijetí žádosti jen proto, že se domnívá, že Vám na příspěvek na bydlení nevznikne. Pokud by úřad práce žádost o příspěvek na bydlení zamítl máte možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat nebo požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a/nebo doplatek na bydlení). O dávky pomoci v hmotné nouzi žádají právě lidé žijící na ubytovnách a v azylových domech, protože jim nevzniká nárok na příspěvek na bydlení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.