Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám v úmyslu pronajmout byt v rodinném domě o třech bytových jednotkách, které však nejsou samostatně zkolaudovány. Nicméně k bytu přináleží vlastní koupelna, kuchyně, uzamykatelné dveře - to celé na samostatném patře s vlastní nájemní smlouvou se zjevnými náklady na bydlení, kde zároveň zřetelně stojí, kdo je nájemcem bytu a kdo v něm bydlí (já a syn).

Evidentně tedy obývám (spolu se synem) prostor, který je tvořený jako samostatný byt, ač to není uvedeno v kolaudaci. Bylo mi řečeno, že pokud byty nejsou kolaudovány, je možné, že pokud by na stejné adrese někdo jiný pobíral příspěvek na bydlení (což někdo v domě aktuálně pobírá), nebudou ochotni příspěvek mi schválit. Hledám informace na internetu a všude se zdá, že jako byt se rozumí místnost nebo soubor místnosti, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Zároveň se dočítám, že kolaudační rozhodnutí může být z hlediska soukromého práva vodítkem, nemůže však být určující. A pokud se byt (místnost, soubor místností) pronajme, byť jej správní rozhodnutí za byt neoznačuje, jde z hlediska soukromého práva o chráněný nájem bytu.   Též jsem našla toto: Vyhláška č. 501/2001 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území, mezi základními pojmy vymezuje i stavby pro bydlení, kde v § 2 písm. a) se uvádí, že stavby pro bydlení jsou:
1. bytový dům, -------
2. rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Najdeme zde i definici stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.
Z tohoto vyhlášení mám dojem, že vše je naprosto v pořádku a i když byt nemá kolaudaci, tak svým účelem odpovídá účelu, ke kterému je stavba určena a není zde tedy důvod k odepření nároku na příspěvek, ke kterému mohu doložit vše potřebné (příjmy, náklady atd.). Je mi teda ze zákona dovoleno jej uplatnit? Mohu žádat o přešetření faktického stavu (např. tím, že pracovník úřadu přijde a zjistí skutečné užívání rodinného domu, kde je evidentně vše tak, jak popisuji)? Pokud není umožněno příspěvek čerpat, jak to např. dělají ženy v azylových domech, na ubytovnách, atd. ? Ráda bych se vás tedy zeptala na to, zda mi mohou příspěvek odepřít? Jaké podmínky musím případně splnit? Mohu případně vaší odpověď použít pro komunikaci s úřady? Děkuji vám pěkně, Silva.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 24 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře, který upravuje příspěvek na bydlení, se bytem pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. Z výše uvedeného vyplývá, že aby bylo možné žádat o příspěvek na bydlení, musí být daná jednotka buď zkolaudovaná jako byt nebo užívána a podle stavebního zákona určena k bydlení.
Jestliže tedy Vámi uváděné bytové jednotky nejsou zkolaudovány jako samostatné byty, zkuste se obrátit na stavební úřad se žádostí o vydání potvrzení, že se jedná o samostatné bytové jednotky, které jsou podle stavebního zákona určené k bydlení. I v případě, že na stavebním úřadě nepochodíte, doporučuji žádost o příspěvek na bydlení podat. Pracovník úřadu práce nemůže odmítnout přijetí žádosti jen proto, že se domnívá, že Vám na příspěvek na bydlení nevznikne. Pokud by úřad práce žádost o příspěvek na bydlení zamítl máte možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat nebo požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a/nebo doplatek na bydlení). O dávky pomoci v hmotné nouzi žádají právě lidé žijící na ubytovnách a v azylových domech, protože jim nevzniká nárok na příspěvek na bydlení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem