Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.50 (2 hlasů)

Potřebovala bych poradit v oblasti týkající se vyplácení renty, z důvodu nemoci z povolání. Rentu mám přiznanou více než rok (nyní 2/2020). Jsem vedena na ÚP a již nyní nepobírám dávky. Chci si požádat o invalidní důchod a chtěla bych vědět, zda je to pro mě výhodné. A jak by se v případě přiznání např. invalidity II. stupně počítala výše renty. Uvedu to v příkladu:

Při vzniku nemoci z povolání mi byla vypočtena hrubá mzda 35.000 Kč. Když jsem byla vedena na ÚP, byla mi z této částky odečtena minimální mzda 13.350 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami mi byl doplácen. K tomu jsem pobírala dávky z ÚP. Jaký by měl vliv případný invalidní důchod na výši dorovnání renty? Prosím o výpočet částky, kdyby byl důchod ve výši 8.000 Kč. Je nutné v případě přiznání invalidity II. stupně si najít zaměstnání? Mám strach, abych si tímto neublížila a renta mi nebyla nějakým způsobem krácena. Předem děkuji. S pozdravem Darja.

 

ODPOVĚĎ:
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (Vámi zmiňovaná renta) je jedním z nároků na náhradu škody z odpovědnosti za škodu na zdraví. Účelem náhrady za ztrátu na výdělku je poskytnout tomu, kdo kvůli nemoci z povolání nebo pracovnímu úrazu nemůže dosahovat tak vysokého výdělku, jakého dosahoval před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Výše náhrady za ztrátu na výdělku (renty) se počítá jako rozdíl mezi výdělkem před pracovním úrazem nebo nemoci z povolání a výdělku po pracovním úraze nebo nemoci z povolání. K tomu je třeba připočítat případný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu. Jestliže Vám v době evidence na úřadě práce byla (je) od původní hrubé mzdy odečítána částka minimální mzdy, v případě získání invalidního důchodu by Vám kromě minimální mzdy byla odečítána také výše invalidního důchodu. Výpočet by tedy vypadal následovně - výše renty = výše hrubé mzdy mínus minimální mzda mínus invalidní důchod. Renta by se Vám tedy snížila, ale finančně byste si nepohoršila, protože by Vám snížení renty dorovnal přiznaný invalidní důchod. V případě přiznání invalidního důchodu 2. stupně není nutné hledat si zaměstnání, zdravotní pojištění za Vás i nadále bude hradit stát.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.