Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od března 2019 jsem v dočasné pracovní neschopnosti DPN. K 30.6.2019 se mnou byl ukončen pracovní poměr - smlouva na dobu určitou. Z důvodu čekací doby na operaci ramene a neschopnosti vykonávat práci řidiče nákladního vozidla jsem byl praktickým lékařem nadále ponechán v pracovní neschopnosti.

Na základě rozhodnutí specialisty ortopeda mi nakonec byla navržena konzervativní léčba zejména s ohledem na můj věk (60 let). Z tohoto důvodu se mnou praktický lékař ukončí pracovní neschopnost, tedy DPN s možností si najít lehčí odpovídající zaměstnání. Během té doby se mi zhoršily jiné zdravotní obtíže a odborný lékař, ke kterému pravidelně docházím již několik let každé tři měsíce na kontroly mi doporučil, zůstat nadále doma v pracovní neschopnosti. On sám mi chce vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti. Nikde jsem nezjistil, zda po ukončení předmětné neschopnosti a nastoupení nové neschopnosti pro jiné zdravotní potíže, popř. zdali dojde k nějaké prodlevě mezi ukončením staré a nastoupením nové neschopnosti mi budou nadále (popř. nanovo) vypláceny nemocenské dávky. Jsem momentálně nezaměstnaný a nevím jak toto řešit, abych nebyl bez příjmu. Děkuji předem za odpověď a s pozdravem Honza.

 

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 55 odst. 4 Zákona o nemocenském pojištění uvádí: "Pokud pojištěnci po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vznikne v následujícím kalendářním dni další dočasná pracovní neschopnost, považuje se tato dočasná pracovní neschopnost za pokračování předcházející dočasné pracovní neschopnosti; to však neplatí, jestliže tato další dočasná pracovní neschopnost byla uznána k jiné pojištěné činnosti."
Pokud Vám praktický lékař např. v pondělí ukončí dočasnou pracovní neschopnost a v úterý rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti lékař na ortopedii, bude tato nová pracovní neschopnost považována za pokračování předchozí neschopnosti a budou pro ni platit stejné podmínky. To znamená, že nadále budou vypláceny nemocenské dávky ze stávajícího denního vyměřovacího základu, nejdéle však po dobu podpůrčí doby. Podpůrčí doba činí 380 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovní neschopnosti a započítávají se do ní také předchozí pracovní neschopnosti, pokud spadají do doby jednoho roku před vznikem pracovní neschopnosti (zde stanoví zákon několik výjimek, kdy se předchozí pracovní neschopnost nezapočte do podpůrčí doby – například v případě, kdy zaměstnání trvalo déle než 6 měsíců od skončení poslední pracovní neschopnosti).
Pokud, jak píšete, dojde k vícedenní prodlevě mezi ukončením staré a nastoupením nové neschopnosti a nebudete zaměstnaný, nebudete mít na nemocenské dávky nárok, neboť tyto náleží zaměstnanci, který je nemocensky pojištěn. Nemocenské pojištění vzniká ze zákona dnem nástupu do zaměstnání, musel byste tedy před rozhodnutím o nové pracovní neschopnosti do nového zaměstnání nastoupit. Nemocenské dávky by za splnění podmínek náležely v jiné výši, než dosud, a to podle denního vyměřovacího základu z nového zaměstnání.
Další možností pro Vás je evidence uchazečů o zaměstnání, neboť jste nezaměstnaný. Uchazeč o zaměstnání má za splnění podmínek právo na podporu v nezaměstnanosti, která by Vám zajistila náhradu příjmu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, a není ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem starobního důchodu.
Do období 2 let bude ve Vašem případě započítána jako náhradní doba i doba trvání dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.
Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání, kterému je ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti nad 55 let věku 11 měsíců. Kromě podpory v nezaměstnanosti by Vám stát v době evidence hradil jinak povinné zdravotní pojištění.
V případě, že byste řešil své zdravotní potíže již jako uchazeč o zaměstnání, vystavil by Vám lékař Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Z této „neschopenky“ neplyne žádná dávka ani náhrada příjmu, ale poskytne Vám čas a prostor pro úzdravu.
Pokud byste se rozhodl pro tuto variantu, doporučuji požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti ihned po ukončení pracovní neschopnosti, která v současné době trvá.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.