Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká mé manželky, cizinky s trvalým pobytem v ČR. Je držitelkou švýcarského pasu, ale nikdy ve Švýcarsku nežila a neměla tam trvalý pobyt, tedy ani zdravotní pojištění. Švýcarský pas získala na základě prvního sňatku, kdy se vdala za švýcarského občana, v Zimbabwe, kde žila většinu svého života. Tam také měla (a hradila si) zdravotní pojištění. Když později ovdověla, švýcarský pas a občanství jí zůstaly.


V současné době je zdravotní pojištění v Zimbabwe nefunkční, takže žádné zdravotní pojištění mená. Protože nikdy nežila ve Švýcarsku, nemá tedy ani švýcarské zdravotní pojištění. Prosím tedy o sdělení, zda jako občanka EU a moje manželka má nárok na zdravotní pojištění v ČR. Je jí 82 let (27.7.1937) a jejím jediným příjmem je švýcarská penze ve výši 425CHF.     Já jsem Českým občanem se zdravotním pojištěním v ČR (VZP). Děkuji, Karel

 

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.) je v České republice povinně zdravotně pojištěná každá osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, tzn. i cizinec, pokud ovšem podle evropských nařízení nepodléhá právním předpisům jiného státu EU/EHP/Švýcarska. Jestliže je Vaše manželka občankou Švýcarska, nehraje při posuzování její situace získání trvalého pobytu hlavní roli. Podle evropských právních předpisů platí princip jednoho pojištění. To znamená, že na osobu se vždy vztahují právní předpisy pouze jediného státu a osoba tedy může být zdravotně pojištění pouze v rámci jednoho státu. Rozhodující pro určení státu pojištění je stát výkonu výdělečné činnosti (zaměstnání či podnikání), případně pobírání peněžitých dávek vyplývajících z předchozí výdělečné činnosti nebo pobírá důchodu. Dalším kritériem pak mj. je i faktické bydliště neboli těžiště zájmů v daném členském státě, a to v případě, že osobě nevznikne účast na zdravotním pojištění podle některé z výše uvedených skutečností (výdělečná činnost nebo pobírání dávek).

Vzhledem k tomu, že Vaše manželka pobírá švýcarský důchod, mělo by být státem jejího zdravotního pojištění primárně Švýcarsko a doporučuji obrátit se v první řadě na švýcarské úřady a zdravotní pojišťovny. Podle faktického bydliště by mohla být příslušným státem i Česká republika, ale jak už bylo uvedeno, toto kritérium se uplatňuje pouze v případě, že nejsou uplatněna kritéria ohledně výdělečné činnosti a pobírání dávek. Pokud byste ze Švýcarska ohledně zdravotního pojištění obdrželi negativní odpověď, můžete se pokusit obrátit i na některou z českých zdravotních pojišťoven.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.