Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme s manželovou pratetou na stejné adrese. Je jí 86 let, teď úplně sešla na zdraví. Manžel si vyřizuje příspěvek na péči, kde uvedl sebe jako pečující osobu. Já manželka tu bydlím s dětmi na stejné adrese. Děti prateta neměla a synovci dva zemřeli a jeden bydlí daleko. Nikdo nám s péčí nepomáhá. Protože mám malé děti 2 a 4.5 let, jsme už vyčerpaní péčí o tetu.

Nemůžeme s ní zůstávat celý den doma, jen proto kdyby náhodou spadla nebo potřebovala přebalit. Je někde v zákoně ukotveno, kdo a v jakém rozsahu se musí starat? Jde mi o to, že prostě přes den potřebujeme třeba na 3 hodiny pryč a prateta zůstane sama doma. Je nechodící, jen sedí nebo leží. Nemáme k ní koho zajistit na hlídání. Co je naší povinností? Můžeme odejít z domu a nechat ji tu 3 hodiny samotnou?
Děkuji. Mirka.

ODPOVĚĎ:
Problematiku příspěvku na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, ten ale nestanovuje, v jakém konkrétním rozsahu má být příjemci příspěvku péče poskytována. Zákon pouze stanoví, že krajská pobočka Úřadu práce kontroluje, zda byl příspěvek využit k zajištění pomoci, zda je pomoc poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, a zda způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti. Záleží tedy také na tom, jaký stupeň příspěvku na péči bude manželově pratetě přiznán – čím vyšší stupeň závislosti a příspěvku na péči bude stanoven, tím větší by měl být rozsah péče ze strany Vás a Vašeho manžela. Nikde v zákoně ale není uvedeno, že jste povinni poskytovat pratetě péči 24 hodin denně. To, jak dlouho můžete nechat pratetu doma samotnou, nedokáži pouze na základě informací uvedených ve Vašem dotazu posoudit.

Pokud se domníváte, že by prateta potřebovala péči v době, kdy s ní nebudete moci být doma, stálo by za úvahu zapojit do péče o pratetu další poskytovatele sociálních služeb – například pečovatelskou nebo ošetřovatelskou službu. Vhodnou službu v místě Vašeho bydliště můžete vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb na adrese:   iregistr.mpsv.cz    nebo Vám s výběrem vhodné služby pomohou na sociálním odboru městského úřadu. V případě, že se obáváte především toho, aby prateta v době Vaší nepřítomnosti neupadla a nezranila se, mohla by být řešením tzv. tísňová péče. Jedná se o sociální službu poskytovanou v domácím prostředím klienta prostřednictvím dálkové hlasové a elektronické komunikace – nejčastěji v podobě snadno ovladatelného tlačítka, které má klient neustále u sebe. Díku tomu umožňuje tísňová péče poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci (např. pádu či jiném úrazu, nevolnosti, panické úzkosti apod.).  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.