Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ve 22 letech (29.4.15) jsem měl nádor mozku, 11.11.16 mi byl přiznán invalidní důchod 3. stupně v minimální výši, protože mi chybělo 88 dní pojištění. Je možné nějakým způsobem zpětně změnit datum přiznání invalidního důchodu alespoň o 3 měsíce pro splnění podmínky na ID v mimořádných případech? Co by k tomuto kroku bylo potřeba?

Zkusil jsem podat novou žádost o ID k datu 29.4.15 ale byla zamítnuta posudkovým lékařem z důvodu, že se nejednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (před pár dny mi přišlo rozhodnutí, a mohu se ještě odvolat), ačkoliv od té doby jsem léčen na generalizovanou epilepsii (zákaz udělat si řidičský průkaz na jakékoliv vozidlo), nějaké poruchy funkce štítné žlázy a podobné problémy spojené s nádorem a jeho odstraněním.
Měl bych sehnat více lékařských zpráv? Prohlášení odborných lékařů (neurolog), že se jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav už před 11.11.16? Co by mohlo pomoci mému záměru získat ID "v mimořádných případech"? Nemohu se zbavit dojmu, že je zde stále šance. Nebo je už situace v tomto smyslu ztracená?
Děkuji, Imrych

ODPOVĚĎ:
Invalidní důchod a jeho výši v mimořádných případech upravuje § 42 zákona o důchodovém pojištění. Ten říká, že na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla alespoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území ČR a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu.
Aby Vám mohl být invalidní důchod počítám způsobem uvedeným v § 42 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění, nesmí Vám v době od 18. roku věku do data vzniku invalidity chybět více než jeden rok doby pojištění. Pokud Vám doba pojištění chybí a Vaše žádost o přiznání invalidního důchodu od 29.4.2015 byla posudkovým lékařem zamítnuta z důvodu absence dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, doporučuji pokusit se získat další lékařské zprávy, které by dokládaly, že se jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav už před datem 11.11.2016. Můžete pak buď podat ve stanovené lhůtě odvolání nebo podat novou žádost o zpětné přiznání invalidního důchodu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.