Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sousedíme s parcelou, kde byl dříve opuštěný statek. 2018 jej koupil majitel lomu a začal přestavovat na firemní zázemí. Bourání budovy a stavbu opěrné zdi měl povolenou úřadem. Zároveň však došlo k srovnání pozemku v kopci na rovinu a založení parkovací plochy pro 11 tahačů a 2 bagry. V územním plánu je prakticky celá obec vedena jako bydlení venkovského typu. Teď v podstatě sousedíme s průmyslovou zónou, kde každý den vyjíždí téměř 10 tahačů denně za prací.

To znamená zvýšenou hlučnost a prašnost. Máme také podezření, že změna souseda a využití pozemku změnilo i hodnotu naší nemovitosti (rodinný dům a zahrada), které jsme v roce 2012 zakoupili právě s vidinou klidu a zdravějšího prostředí pro děti (děti jsou astmatici).
Soused požádal o další připojku NN od ČEZu a tedy máme obavu z dalšího rozšíření "průmyslových" aktivit. Zároveň připojka má být vedena kolem našeho pozemku, kdy po roce stavebních prací v blízkosti domu jsme zatím toto rozporovali, ať ji vede ČEZ dále od nás (podél druhé strany silnice). Můžeme nějak blokovat výstavbu této přípojky v přímém sousedství našeho pozemku, z důvodu že by došlo k omezení přístupu k domu a zcela k zamezení parkování u domu, a také zase ke zvýšení prašnosti?
Jaké máme možnosti obrany proti změně způsobu využití sousedního pozemku? Bylo vedeno řízení o demolici a o stavbě opěrné zdi. Ale o dalším ve smyslu změny využití jsme nebyli informováni. Lokalita je uprostřed vesnické zástavby a přímo sousedíme s "technickým zázemím".
Děkujeme. Manželé Novákovi

ODPOVĚĎ:
Každá stavba (včetně různých zásahů do terénu) musí být v souladu s územním plánem. V případě, že by mělo dojít ke změně územního plánu (aby byl daný pozemek „přizpůsoben“) pro stavbu průmyslového podniku včetně veškerého zázemí, může tak dojít jen v souladu s postupem předvídaným stavebním zákonem – musí být vypracován návrh změny územního plánu a mj. musí být tento návrh zpřístupněn veřejnosti na úřední desce obce a pozemků a staveb dotčených daným návrhem mohou podat námitky, které musí být zohledněny (dotčené orgány se musí jimi zabývat). Každý může také podat připomínky k navrhované změně územního plánu.
Dále Vás stavební zákon jako vlastníky sousedních pozemků považuje za účastníky řízení – územního (ve kterém se rozhoduje zejména o umístění stavby) a stavebního řízení (ve kterém se rozhoduje o samotné stavbě a její podobě). V obou řízeních máte jako účastníci právo mj. opět podávat námitky, a to i námitky zvýšení hluku, prašnosti apod. a stavební úřad se jimi musí zabývat.
Nicméně musíte být činní (aktivní) a reagovat na jednotlivé výzvy či písemnosti stavebního úřadu, pokud totiž nebudete rozporovat stavbu či jiné prováděné úpravy v rámci územního či stavebního řízení, značně se Vám zmenší možnosti následně tuto stavbu a jiné úpravy rozporovat. Zde doporučuji pravidelně sledovat úřední desku obce. Můžete samozřejmě využít i služeb některého advokáta, který díky znalosti předpisů a soudní rozhodovací praxe je schopen adekvátně a řádně reagovat na jednotlivé úkony, které se budou v územním či stavebním řízení dít a přizpůsobit tak obranu Vašich práv. Kontakt naleznete zde: www.advokatikomora.cz.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.