Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem na rodičovské dovolené, RD. Vzhledem k tomu, že manžel má jiné trvalé bydliště (složitější vztah), chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok na čerpání příspěvku na bydlení. Dle informací na našem úřadu práce se manžel do výpočtu rozhodných příjmů nezapočítává a to i přesto, že s námi žije. Prosím o vysvětlení/upřesnění, zda se manželův příjem ne/započítává. Nerozumím tomu, jak si kdo vykládá pojem příjem rodiny, počet osob v rodině, osoby společně posuzováné - právě pro konkrétní příspěvek na bydlení. Děkuji, Zdena

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o státní sociální podpoře má na příspěvek na bydlení nárok vlastník nebo nájemce bytu/domu, který je v bytě/domě hlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a současně těchto 30% (v Praze 35%) není vyšší částka než částka normativních nákladů na bydlení. Zatímco u ostatních sociálních dávek (přídavek na dítě, dávky pomoci v hmotné nouzi) jsou společně posuzovaným osobami osoby, které spolu sdílejí společnou domácnost (nejčastěji rodiče/manželé a nezletilé děti), u příspěvku na bydlení jsou společně posuzovanými osobami osoby, které mají v daném bytě/domě trvalý pobyt. Pokud má tedy Váš manžel trvalý pobyt jinde, z hlediska příspěvku na bydlení není společně posuzovanou osobou – nemusíte ho tedy v žádosti o příspěvek na bydlení uvádět ani dokládat jeho příjmy. Pokud splníte výše uvedené podmínky, nárok na příspěvek na bydlení Vám vznikne. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Více informací o příspěvku na bydlení najdete v § 24 – 28 zákona o státní sociální podpoře nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.