Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

31.10.2018 mi končí výpovědní lhůta (smlouva na celý úvazek - učitelka). Od listopadu 2018 budu mít dohodu o provedení práce (jen 6 hodin - učitelka na jiné škole, výdělek pod 10.000 Kč). V listopadu 2018 mám též smlouvu o díle (odměna víc než 10.000 Kč). Chci se zeptat, zda mám právo jít na úřad práce ČR od listopadu 2018, nebo se musím nahlásit na sociálce a zdravotní pojišťovně? Děkuji, Kateřina

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě není možné přihlásit se na Úřad práce a stát se tzv. uchazečem o zaměstnání. Podle § 25 zákona o zaměstnanosti uchazečem o zaměstnání nemůže být osoba v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6.
Podle výjimek zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání
a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Tyto podmínky nejsou ve Vašem případě splněny. Je proto nutné nahlásit změnu zaměstnavatele na ČSSZ a na Vaši zdravotní pojišťovnu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může se osoba s dohodou o pracovní činnosti přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání ÚP ČR?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.