Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při posledním podání žádosti o přídavek na dítě mi byl tento příspěvek zamítnut, protože jsem o pár korun překročila hranici. Paní mi řekla, že kdybych neuplatňovala daňovou slevu na dítě 1x měsíčně, ale 1x ročně, nemusela jsem o tento příspěvek přijít, protože by se mi o danou částku snížil čtvrtletní průměr.

Vůbec jsem netušila, že je toto možné? Zašla jsem tedy za naší účetní, že bych si chtěla nechat uplatňovat slevu na dítě 1x ročně ona mi řekla, že to není možné, že si to musím uplatňovat 1x měsíčně, jinak že bych si musela daňové přiznání dělat sama. Jsem teď zmatená. Opravdu má uplatňování slevy na dítě 1x měsíčně vliv na přiznání dávky (podle nových pravidel, kdy se potvrzení o přijmu musí podávat čtvrtletně, místo 1x ročně jako vloni)? Kdybych si nechala slevu na dítě uplatňovat 1x ročně, mám větší šanci na přiznání přídavku na dítě? Přijde mi to zvláštní, je však pravda, že mi o tu slevu na dítě měsíčně výdělek klesne, a tudíž bych měla menší čtvrtletní průměr. Pokud je to pravda, stačí zajít za účetní, že si chci tedy nechat dělat daňové přiznání sama nebo to musím nahlásit ještě i jinde?

ODPOVĚĎ:
V současnosti se rozhodný příjem pro přiznání přídavků na dítě zjišťuje za kalendářní čtvrtletí předcházejícímu čtvrtletí, ve kterém žádáte výplatu přídavku. Uplatňování "slevy na dítě" má vliv, protože podle zákona o státní sociální podpoře rozhodným příjmem je příjem vyplacený na základě zákona o daních z příjmů a ovlivňuje výši vámi obdrženého čistého příjmu.
Nyní, když kvůli výši vašeho příjmu nemáte na přídavky na děti nárok a pokud se u Vás nebude uplatňovat daňový bonus na dítě formou slevy a vyplacení bonusu za každý měsíc (dále jen "sleva na dítě"), tak Vám samozřejmě klesne výše příjmu v rozhodném období a budete moci získat nárok na příspěvek a dítě. Ovšem pokud dojde k uplatnění slevy na dítě jednou ročně, tak v jednom kalendářním čtvrtletí Vám dojde ke zúčtování přeplatku na dani a daňového bonusu, tudíž vám vzroste v jednom měsíci výrazně příjem a tudíž při žádosti o přídavek na další čtvrtletí nebudete mít nárok. Vše to tedy znamená, že přídavek na dítě, pokud dojde ke změně uplatňování slevy na dítě z měsíčního intervalu na roční, budete moci pobírat nejspíš pouze 3 kalendářní čtvrtletí a v jednom vždy nárok ztratíte.
Teď ke způsobu jak změnit uplatňování slevy na dani. Zaměstnavatel, u kterého jste učinila prohlášení k dani, na základě údajů v něm uvedených, provádí měsíčně zúčtování příjmů, kde uplatní slevu na poplatníka, dítě, atd. Jednou ročně na základě Vaší žádosti zaměstnavatel provede roční zúčtování a vratí vám případný vypočtený přeplatek. Informace pouze o tom, že si budete muset podávat sama daňové přiznání není zrovna to nejdůležitější. Podstatné je učinit změnu prohlášení k dani u zaměstnavatele a neuvádět zde údaje o vyživovaných dětech, tím pádem vám zaměstnavatel bude uplatňovat při výpočtu mzdy poze základní slevu na poplatníka. Následně můžete jako vždy do 15. února požádat zaměstnavatele provést zúčtování zaplacených záloh na dani, slevy na dani a daňového zvýhodnění. V tomto termínu byste doložila svému zaměstnavateli údaje o vyživovaných dětech za minulý kalendářní rok a potřebné doklady jako je třeba potvrzení o studiu a podobně. Další možností je podat daňové přiznání sama za sebe, ale i v tomto případě byste musela u vašeho zaměstnavatele změnit prohlášení k dani, aby vám neuplatňoval slevu na dítě. V obou případech ale obdržíte přeplatek na dani a daňové zvýhodnění na dítě jednou za rok. S tím také souvisí, že při této změně bude váš měsíční vyplacený čistý příjem o určitou částku nižší než doposud (při 1 dítěti 1117 Kč měsíčně, při 2 dětech 2734 Kč měsíčně, atd.) a budete s tím muset také počítat ve vašich finančních plánech. A slevu na dítě a vyplacení daňového bonusu pak obdržíte jednou ročně za předcházející kalendářní rok (zvýšení příjmu v dubnu při 1 dítěti o 13404 Kč, při dvou dětech dohromady o 32808 Kč atd.).
Závěrem, pokud budete chtít podávat si daňové přiznání sama, tak si před termínem k podání daňového přiznání požádáte svého zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech, ve kterém je uvedena výše zúčtovaného a vyplaceného příjmu, slev na dani atd. , na základě kterého poté sestavíte daňové přiznání. Každopádně v obou případech je nutné změnit v prohlášení k dani u vašeho zaměstnavatele "prohlášení k dani", aby neuplatňoval v měsíčním zúčtování mzdy slevu na dítě. Ovšem pokud vám zaměstnavatel a účetní vyjde vstříc, tak by bylo možné, jak uvádím výše provést zúčtování slevy na dítě a daňového bonusu jednou za rok na základě vaší žádosti s dodání potřebných informací vámi doložených zaměstnavateli vždy do 15. února.
Jinde uvedené změny nahlašovat nemusíte, jedná se o vztah zaměstnanec-zaměstnavatel a jednou za rok podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu, kterému nemusíte nic dopředu hlásit.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Uplatňování slevy na dítě 1x měsíčně - vliv na přiznání dávky, přídavku na dítě
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.