Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se vás zeptat ohledně nároku na sirotčí důchod. Již dlouho jej pobírám a nyní se chystám dokončit magisterské studium na vysoké škole. Mám ale v plánu ještě studovat dále. Chci se na stejné vysoké škole přihlásit na prezenční magisterské studium na jedné fakultě, a zároveň chci na jiné fakultě dálkově dělat doktorské studium.

Při tom chci současně pracovat na HPP s plným úvazkem. Jeden rok studia ještě stihnu, než dosáhnu 26 let. Budu stále brán jako student prezenčního studia a mít po tento rok ještě nárok na sirotčí důchod a studentské výhody? Není tam žádná kolize? Děkuji, Antonín

ODPOVĚĎ:
Nárok na sirotčí důchod máte po dobu, kdy jste nezaopatřeným dítětem. Pojem nezaopatřené dítě pak blíže specifikuje zákon o státní sociální podpoře. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě nejdéle do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se pak považuje studium na středních a vysokých školách v České republice včetně doby od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole. Pokud tedy budete bezprostředně pokračovat v dalším studiu na vysoké škole, budete moci i nadále – do 26 let věku – pobírat sirotčí důchod. Dálkové doktorské studium ani výdělečná činnost na HPP v tomto případě nejsou překážkou.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nárok na sirotčí důchod - studium VŠ a přitom práce na hlavní pracovní úvazek HPP
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.