Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po skončení peněžité pomoci v mateřství PPM jsem sdělila zaměstnavateli, že budu čerpat rodičovskou dovolenou RD do 3 let dítěte, tj. do 5.3.2018. Začátkem 2018 jsem byla na operaci a jsem pořád v nemocenském stavu, tedy mám DPN a koncem ledna 2018 jsem prodělala další operaci. 15.1. 2018 mi z ÚP přišlo oznámení, že mám ukončené pobírání rodičovkského příspěvku RP k 31.12.2017.

Do práce nemůžu a budu bez příjmů. Zaměstnavatel mi totiž odmítl přijmout neschopenku. Dokladem z ÚP mohu doložit, že mám ukončený rodičovský příspěvek RP. Když mi lékař vystaví neschopenku, mám nárok na nemocenskou, když jsem pořád v pracovním poměru? Z ČSSZ mi odpověděli, že v době neplaceného volna nemám nárok na nemocenskou, tedy nemocenské dávky. Není mi ale jasné, proč nemohu ukončit neplacené volno na základě oznámení ÚP o ukončení vyplácení RP. Jaké by bylo řešení, kdyby se třeba dítě nedožilo tří let. To by matka dítěte byla bez příjmů až do dne předpokládaného ukončení neplaceného volna (do 3 let dítěte)? Jakým zákonem nebo vyhláškou jsou tyto případy řešeny?

ODPOVĚĎ:
V době čerpání rodičovské dovolené (dále jen RD) z původního zaměstnání nemocenské skutečně nenáleží, protože Vám neuchází příjem, který má nemocenské nahradit. Nemocenské jako dávka nemocenského pojištění (podle zákona o nemocenském pojištění) se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat podle zákoníku práce pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud pracovní neschopnost vznikla dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno.
Podle zákoníku práce patří RD mezi důležité osobní překážky zaměstnance a zaměstnavatel je povinen omluvit po tuto dobu jeho nepřítomnost v práci, tedy poskytnout zaměstnanci na tuto dobu pracovní volno bez náhrady příjmu. RD přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
Pokud jste požádala o RD na dobu do tří let věku dítěte a chtěla byste nastoupit zpět do zaměstnání dříve, pak se jedná o změnu v čerpání RD a na této změně je potřeba se zaměstnavatelem dohodnout. Skutečnost, že jste vyčerpala rodičovský příspěvek (dále jen RP), nesouvisí s délkou RD. RD jako neplacené volno a RP jako dávka ze systému státní sociální podpory, jsou dva na sobě nezávislé instituty. Proto zaměstnavatel neukončí RD pouze na základě předložení oznámení z úřadu práce o ukončení vyplácení RP.
Ve Vašem případě tedy došlo k situaci, kdy jste ke dni 31.12.2017 vyčerpala RP, Vaše RD podle oznámení zaměstnavateli bude trvat do 5.3.2018 a zároveň jste nemocná, přičemž nemáte nárok na nemocenské. Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete na dřívějším ukončení RD, budete mít skutečně na nemocenské nárok až v období od 6.3.2018 a zároveň od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Při úmrtí dítěte v období čerpání RD je podle zákoníku práce situace řešena tak, že RD trvá ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku. RP při splnění ostatních podmínek náleží podle zákona o státní sociální podpoře naposledy v kalendářním měsíci, kdy dítě zemřelo.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Ukončení rodičovského příspěvku a pracovní neschopnost - nárok na nemocenskou, nemocenské dávky
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.