Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj přítel 2017 vážně onemocněl. Od února 2017 byl nemocný až do konce roku 2017 a dosud. Nyní žádá o invalidní důchod, pravděpodobně mu bude přiznán invalidní důchod III. stupně. Po celý rok 2017 měl k dispozici od zaměstnavatele služební automobil k soukromým účelům. Ten mu zdaňoval 1% pořizovací ceny vozu ve výši 3.500 Kč a současně to byl i vyměřovací základ na sociální pojištění.

Nyní jsme se dozvěděli, že osobní vyměřovací základ pro výpočet invalidního důchodu se počítá z příjmu dosahovaného před invaliditou. Bude OSSZ počítat příjem pro výpočet důchodu z tohoto období a vezme pro výpočet tuto částku 3.500 Kč jako příjem? Pokud ano, je nějaká možnost toto případně rozporovat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Nárok na invalidní důchod (dále jen ID) vznikne pojištěnci při současném splnění následujících podmínek: nedosáhl ještě věku 65 let, stal se invalidním pro invaliditu I. , II. či III. stupně a získal potřebnou dobu pojištění.
Potřebná doba pojištění pro nárok na ID je závislá na věku pojištěnce, tedy na věku Vašeho přítele a zjišťuje se, kromě výjimek, z období před vznikem invalidity.
Výše důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Procentní výměra závisí na délce doby pojištění, na uznaném stupni invalidity a příjmech dosahovaných před vznikem invalidity, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Z těchto příjmů se vypočte osobní vyměřovací základ – laicky řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě.
Dobu dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN) lze z rozhodného období pro výpočet vyměřovacího základu vyloučit za předpokladu, že se nekryje s dobou, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu pro stanovení výše pojistného na sociální zabezpečení.
Váš přítel užívá v době DPN služební auto k soukromým účelům a má tudíž podle jiných přepisů nepeněžní příjem ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla, konkrétně ve výši 3 500 Kč. V dotazu neuvádíte další souvislosti se zúčtováním tohoto příjmu, proto doporučuji, aby přítel o vyloučení doby DPN sám požádal, a to podle § 16 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Výpočet invalidního důchodu - vliv osobního vyměřovacího základu a pracovní neschopnosti, DPN
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.