Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 09/2015 jsem na mateřské dovolené, MD. Od 08/2015 mi byl změněn platový výměr (se změnou pracovní pozice z ředitele na řadového zaměstnance) na ½. Po MD jsem si vybírala nevybranou dovolenou (42 dnů). Výše náhrady mi byla vypočítána dle posledního platového výměru, přestože se jednalo o dovolenou z ředitelské pozice.

V 10/2017 mi byl ukončen rodičovský příspěvek, RD trvá do 3 let věku dítěte (11/2018). Pokud bych si chtěla po domluvě se zaměstnavatelem čerpat neplacené volno do 4 let věku, z čeho se mi bude vypočítávat mateřský příspěvek? Budu mít tu samou výši jako na 1. dítě? Děkuji, Vlasta.

ODPOVĚĎ:
Podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění platí, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
Zároveň je pro určení výše PPM rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Nemá-li pojištěnec v takto stanoveném rozhodném období vyměřovací základ, nebo jsou-li v tomto rozhodném období jen vyloučené dny, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, ve kterém byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.
Pokud by Vám vznikl nárok na PPM, než nastoupíte zpět do práce po dosažení 4 let věku dítěte, měla byste čerpat PPM ve stejné výši jako u první mateřské dovolené. V případě PPM po dosažení 4 let věku prvního dítěte by mohla hrát roli čerpaná dovolená a základem pro výpočet by se pravděpodobně stal nový platový výměr.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Navazující mateřská po porodu 2. dítěte - vliv na PPM, peněžitou pomoc v mateřství
  • Denní vyměřovací základ a výpočet PPM, peněžité pomoci v mateřství
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.