Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem nahlášena na ÚP Krnov od 07/2016, kde si vyřizuji OSVČ po absolvování rekvalifikačního kurzu. Od 07/2017 mám u sebe maminku ZTP III. stupeň na starost, jelikož otec onemocněl a po veškerých vyšetřeních v nemocnici mu byla diagnostikovaná rakovina v pokročilém stadiu. O otce se stará dnešním dnem sestra v Ostravě (domácí péče).

Rodiče bydlí v Ostravě. Jelikož "Žádost o OSVČ" je vleklá a paní na ÚP mi sdělila, že mi bude muset v 11/2017 nabídnout práci. Můj dotaz zní: Jaké možnosti v této situaci mám a co můžu očekávat od ÚP. Je mi 55 let (do důchodu mi zbývá 8 let) a ráda bych podnikala i přes tuto svízelnou situaci. Děkuji, Vendula.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k  tomu, že se chystáte vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, předpokládám, že Váš dotaz směřuje k  tomu, zda a jakým způsobem můžete pracovní místo nabízené úřadem práce odmítnout, aniž by Vám za to hrozila sankce v  podobě vyřazení z  evidence uchazečů o zaměstnání.
Podle § 30, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti úřad práce uchazeče o zaměstnání vyřadí z  evidence, jestliže bez vážného důvodu odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. Vážné důvody jsou pak vymezeny v § 5, písm. c) téhož zákona. Vážným důvodem je mj. i nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II – IV, pokud s  uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby. Tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou. Jste-li osobou, která o maminku pečuje, pak můžete z  důvodu péče o maminku odmítnout zaměstnání, které Vám úřad práce nabídne, aniž by Vám hrozilo vyřazení z  evidence uchazečů o zaměstnání.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Péče o zdravotně postiženou osobu blízkou ZTP a vyřazení z evidence ÚP (evidence uchazečů o zaměstnání ÚP ČR)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.