Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

ÚP ČR, tedy úřad práce České republiky mi chce snížit příspěvek na živobytí na existenční minimum, protože nevykonávám veřejnou službu ze zdravotních důvodů. Doložil jsem však emailovou korespondenci s potenciálními zaměstnavateli dle par. 12 zák. 111/2006 Sb. Mám za to, že mám nárok na zvýšení částky na živobytí dle par. 25 zák. 111/2006. S ÚP aktivní komunikuji a projevuji součinnost. Poraďte mi prosím. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od částky živobytí. Podle § 24, odst. 1, písm. f) zákona o pomoci v hmotné nouzi činí částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, částku existenčního minima. Zvýšení částky živobytí podle § 25 – 28 této osobě nenáleží. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11, odst. 3), osobu s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných krajskou pobočkou úřadu práce, osobu, která je výdělečně činná, osobu, která je invalidní ve druhém stupni, a osobu, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně.
Jestliže nepatříte mezi osoby, na které se výše uvedené ustanovení nevztahuje, zákon o pomoci v hmotné nouzi vyžaduje výkon veřejné služby v uvedeném rozsahu, jinak dojde ke snížení částky živobytí na částku existenčního minima. Vámi projevená snaha o zvýšení příjmu vlastní prací dle § 12 téhož zákona, na kterou se ve svém dotazu odvoláváte, k zachování částky živobytí ve výši životními minima bohužel nestačí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.