Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám termín porodu únor 2018, jako nezaměstnaná nemám nárok na mateřskou, už nejsem ani v ochranné lhůtě, ale manžel by nárok měl. Víme, že mu ale musí zaměstnavatel vystavit ještě jinou smlouvu - novou pracovní pozici, na kterou by mohl dále pracovat.

Jak to pak bude po ukončení pobírání peněžité podpory v mateřství PPM, kdy bude mít vlastně u zaměstnavatele dvě smlouvy? Která se zruší? A jak se pak PPM u manžela uvádí do daňového přiznání? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Pokud nemáte jako matka nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), může o ni od počátku 7. týdne po narození dítěte žádat otec dítěte. V takovém případě je zapotřebí dostavit se společně na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště, kde uzavřete dohodu o tom, že Váš manžel přebírá péči o dítě. Aby nárok na PPM vznikl, musí tato péče trvat alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoucích. Během této doby Váš manžel nesmí pro zaměstnavatele vykonávat stejnou práci, ze které mu plyne nárok na PPM. Pokud by chtěl pro zaměstnavatele pracovat a současně pobírat PPM, musel by na dobu pobírání PPM uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP), ve které bude uveden jiný druh práce než v manželově pracovní smlouvě. Pokud zaměstnavatel bude ochoten s Vaším manželem takovou dohodu uzavřít, pak bude Váš manžel moci současně pracovat a pobírat PPM. Dobu platnosti takové dohody je možné sjednat na dobu určitou – například tak, že dohoda se uzavírá na dobu, kdy bude Váš manžel pobírat PPM. Po vyčerpání PPM sjednaná doba uplyne a Váš manžel bude mít nadále platnou pracovní smlouvu.
Co se týče případného danění peněžité pomoci v mateřství, PPM patří mezi příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny, takže se nemusí uvádět v daňovém přiznání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.