Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak dále máme postupovat a zda lze poškodit zaměstnavatele nějakým nahlášením na příslušné orgány. Situace: firma (nebudu zatím jmenovat označení A) předala veškeré své mzdové záležitosti agentuře do Slovenska, která nám nyní zpracovává mzdy. Moje přítelkyně odešla na rizikové těhotenství dne 3.7.2017 - klasická nemocenská. A stále čerpá nemocenskou.

Zaměstnavatel ji poslal za měsíc červenec 2017 chybně výplatu (v plné výši bez zohlednění nemocenské). Kdyby jsme si toho nevšimli - nevíme to taky. Psali jsme tedy na agenturu proč se tak stalo a jak se bude nyní postupovat? Bylo nám sděleno, že vůbec neví jak tuto situaci budou řešit. Mě přítelkyni bude už vyplacena pouze mateřská a zbytek dovolené, na kterou má nárok a nedočerpala ji. Je možné, že finance strhnou z mateřské nebo dovolené? Zjišťovali jsme proč se tak stalo a firma A poslala pozdě podklady pro nemocenskou. Dnes (10.10.2017) nemáme stále vyplacené sociální dávky, jelikož A poslala informaci na sociální úřad dne 3.7.2017 o tom ze je nemocná, ale podklady dodali až 22.8.2017, takže výplata ze sociálky přijde až do 22.9.2017. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel smí zaměstnanci srazit ze mzdy jen položky uvedené v § 147, odst. 1 zákoníku práce, další srážky pak smí provádět například na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo výkonu rozhodnutí (exekuce). Bez souhlasu Vaší přítelkyně (nebo bez dohody o srážkách ze mzdy) zaměstnavatel Vaší přítelkyni nemůže srazit omylem vyplacenou část mzdy ani z proplacené dovolené. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) pak nevyplácí zaměstnavatel, nýbrž okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), takže ani z tohoto příjmu omylem vyplacená část mzdy sražena nebude.
Zaměstnavatel by správně měl Vaší přítelkyni vysvětlit, že jí omylem vyplatil určitou částku, kterou by měl přesně vyčíslit, a požádat Vaši přítelkyni, aby mu tuto částku vrátila. Podle § 331 zákoníku práce může vrácení neprávem vyplacené částky zaměstnavatel na Vaší přítelkyni požadovat v případě, jestliže Vaše přítelkyně věděla nebo musela z okolností předpokládat, že jde o částku nesprávně určenou nebo omylem vyplacenou. Vrácení takto nesprávně určené nebo omylem vyplacené částky lze nárokovat ve lhůtě tří let od data její výplaty.
V dané situaci tedy doporučuji vyčkat, až zaměstnavatel stanoví neoprávněně vyplacenou částku, jejíž vrácení bude po Vaší přítelkyni požadovat. Případně může Vaše přítelkyně zaměstnavatele sama požádat, aby částku vyčíslil – nejlépe opravením (vyhotovením nového) výplatního lístku – a následně omylem vyplacenou částku zaměstnavateli vrátit.
Podle § 97, odst. 1 zákona o nemocenském pojištění je zaměstnavatel povinen přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky a další podklady stanovené pro nárok na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ. Okresní správě sociálního zabezpečení je také povinen neprodleně oznamovat všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu těchto dávek. Okresní správa sociálního zabezpečení pak má na výplatu dávek lhůtu 30 dní ode dne, kdy obdržela od zaměstnavatele podklady k výplatě dávek. Pokud by Vaší přítelkyni vznikla zpožděním výplaty dávek nějaká škoda, mohla by náhradu této škody vymáhat po zaměstnavateli.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.