Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jmenuji se Jana Nováková, datum narození 13.7.1958. Mám 2 roky do důchodu. K 30.6.2015 jsem ukončila pracovní poměr z důvodu péče o matku (4. stupeň závislosti). Od 1.7.2015 do 31.5.2016 (11 měsíců) jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Od 1.6.2016 jsem ukončila evidenci u Úřadu práce a dále jsem byla s matkou doma (náhradní doba zaměstnání).

Dne 18.7.2017 maminka zemřela. Dne 19.7.2017 jsem se opět zaevidovala na Úřad práce ČR a požádala o podporu do doby, než si najdu zaměstnání. Bylo mi sděleno, že mi žádný nárok nevznikl, přestože od skončení výplaty podpory uplynul více než rok (13,5 měsíce). Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Paragraf 49, odst. 1 zákona o zaměstnanosti říká, že:
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň šesti měsíců. Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.
Jestliže jste neukončila pracovní poměr ze zdravotních důvodů a Váš zaměstnavatel se nedopustil žádného porušení povinnosti, je zapotřebí získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností potřebnou dobu pojištění. Péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV je sice považována za tzv. náhradní dobu zaměstnání, ale tuto dobu je možné započítat pouze do celkové doby 12 měsíců pojištění potřebných pro nárok na podporu podle § 39, odst. 1, písm. a) zákona o zaměstnanosti, nikoliv pro opětovný nárok na podporu podle § 48 a 49 téhož zákona. Jinými slovy, pokud jste během posledních dvou let vyčerpala celou podporu v nezaměstnanosti, můžete nyní získat nárok na podporu jen výdělečnou činností, náhradní doba pojištění Vám momentálně nepomůže. Další možností je počkat, až uplynou dva roky od doby, kdy jste podporu v nezaměstnanosti vyčerpala. Pak by Vám opět mohl vzniknout nárok na podporu započtením náhradní doby pojištění. Momentálně Vám ale nárok na podporu v nezaměstnanosti opravdu nevzniká.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.