Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám problém. Jsem vedena na ÚP v Ostravě. Byla mi dána doporučenka na pracovní místo, když jsem navštívila potencionálního zaměstnavatele byly podmínky pro práci jiné než uváděli na ÚP. Majitelka nabízela 3.800 Kč měsíčně a dělala bych 4 hod. za peníze a dvě hodiny zadarmo úklid v kuchyni za celý měsíc.

To ještě zažádala o dotaci na pracovní místo. ÚP teď řeší už měsíc, že jsem porušila nástup, což se tak nestalo. Dodržela jsem veškeré věci, které mi určili a vše ihned doručila. Majitelka mi do doporučenky napsala, že mi nevyhovuje pracovní doba. A ÚP s tím má problém, nevím jak se bránit. Jen na jízdném bych projezdila 1.000 Kč. Děkuji, Miluše.

ODPOVĚĎ:
Váš dotaz pravděpodobně směřuje k tomu, zda Vás úřad práce může kvůli odmítnutí doporučuného pracovního místa vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání. Podle § 30, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti platí, že uchazeče o zaměstnání krajská pobočka úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. Podle § 20 téhož zákona je vhodným zaměstnáním takové zaměstnání
a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80% stanovené týdenní pracovní doby
c) které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než tři měsíce a
d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání
Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které:
a) splňuje podmínky stanovené v předchozím odstavci písm. a), b) a d)
b) splňuje podmínky stanovené v předchozím odstavci písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50% stanovené týdenní pracovní doby

Vážné důvody jsou pak vymezeny v § 5, písm. c) téhož zákona – jsou to důvody spočívající v:
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do čtyř let
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II – IV
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela či registrovaného partnera
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou úřadu práce nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

V případě, že Vám přijde rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, se kterým nebudete souhlasit, můžete se proti tomuto rozhodnutí v zákonné lhůtě odvolat. Jestliže jste k odmítnutí nabízené pracovní pozice neměla vážný důvod, doporučuji posoudit, zda se dle výše uvedených kritérií jednalo o vhodné zaměstnání. Pokud o vhodné zaměstnání nešlo, doporučuji to uvést jako hlavní argument Vašeho případného odvolání. V odvolání samozřejmě můžete uvést také další skutečnosti, které v dotazu zmiňujete (například odlišné pracovní podmínky prezentované úřadem práce a zaměstnavatelem), je ale otázkou, zda tyto skutečnosti budete moci prokázat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.