Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zaměstnaná u soukromé firmy v pracovním poměru na dobu neurčitou a jsem těhotná v 1. měsíci. Práci už nezvládám. Pokud dám sama výpověď, mám pak nárok na podporu v nezaměstnanosti a tedy i nárok na „mateřskou dovolenou“? Nebo: Jako těhotná v 1. měsíci, mohu požádat o kratší pracovní týden a nedělat noční směny (a případně o kolik hodin)?

Pokud bych dostala výpověď od zaměstnavatele, když jsem těhotná v 1. měsíci, je tato výpověď neplatná, že? Nevím, jaké řešení zvolit, jsem zoufalá. Velmi Vám děkuji, Daniela.

ODPOVĚĎ:
I v případě, že je pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnance, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, ve většině případů ale v nižší výši. Ustanovení § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti obsahuje výčet vážných důvodů pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance, při nichž ke snížení podpory nedochází. Jsou jimi:
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Podle mého názoru lze těhotenství zařadit pod několik uvedených důvodů, bude však nutné domluvit se přímo na příslušném Úřadu práce.

Těhotenství je tzv. ochrannou dobou, kdy nelze zaměstnankyni dát výpověď. Zároveň má těhotná zaměstnankyně některá zvláštní práva. Podle § 238 odst. 1 zákoníku práce  je zakázáno zaměstnankyně zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. Jedná se o vyhlášku č. 180/2015 Sb.
Dále podle § 238 odst. 2 zákoníku práce je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé. Je tedy možné na základě individuálního posouzení lékařem rozšířit seznam nevhodných prací nad rámec vyhlášky.
Podle § 239 odst. 1 zákoníku práce koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.