Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

01-06/2015 jsem byl zaměstnán. Pak si vydělával jako OSVČ. Od 07/2015 si pravidelně platím nemocenské pojištění jako OSVČ. 12/2015 jsem v pracovní neschopnosti. Uplatnil jsem nárok na nemocenské dávky jako OSVČ. Je i nějaký nárok na dávky nemocenské ze zaměstnaneckého poměru, který jsem ukončil v červnu 2015?

Jako OSVČ platím důchodové a nemocenské pojištění z rozdílu mezi skutečnými příjmy a výdaji. Mohu si zvýšit základ pro výpočet, dle svého uvážení? Důvodem k tomu je snaha pro vyšší nemocenské pojištění i důchodové pojištění. Který údaj a jak mohu upravit v přehledu o příjmech a výdajích OSVČ? Je to řádek č. 29, nebo 43? Děkuji Petr

ODPOVĚĎ:
Na nemocenské dávky ze zaměstnání byste měl nárok tehdy, pokud byste se v pracovní neschopnosti ocitl nejpozději do 7 kalendářních dní po skončení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že Váš pracovní poměr skončil v červnu 2015 a v pracovní neschopnosti jste se ocitl až v prosinci téhož roku, nárok na nemocenské dávky ze zaměstnání Vám nevzniká.
Měnit výši vyměřovacího základu pro platbu nemocenského (a důchodového) pojištění je možné, ale ne zcela libovolně. S účinností od 1. 1. 2014 podle § 5b, odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. platí, že měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění - 5.000 Kč - a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti. Jestliže jste v předchozím kalendářním roce samostatnou výdělečnou činnost zahájil (obnovil), můžete určený (vypočtený) vyměřovací základ použít tehdy, pokud samostatná výdělečná činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících, což je Váš případ. Nelze-li maximální měsíční základ nemocenského pojištění určit z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok - pro rok 2016 je to částka 13.503 Kč. Při určování vyměřovacího základu se tedy musíte pohybovat mezi uvedeným minimem a maximem. Pokud byste platbu pojištění uhradil ve vyšší výši než odpovídá měsíčnímu základu, k částce přesahující stanovený maximální měsíční vyměřovací základ, se při výpočtu dávky nemocenského pojištění nepřihlíží. Část platby, která přesahuje maximální měsíční základ, se stává přeplatkem, který Vám bude vrácen nejpozději po podání přehledu za kalendářní rok, ve kterém přeplatek vznikl.
Řádek 23 přehledu se týká průměrného měsíčního daňového základu v roce 2015, tedy v loňském roce. Pokud chcete změnit výši plateb nemocenského a důchodového pojištění pro rok 2016, měl byste měnit údaje v části H, která se týká roku 2016, tedy i řádek 43.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.