Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Aktuálně pobírám sirotčí důchod a chtěl bych si zažádat o výpis z živnostenského rejstříku. Je možné zároveň pobírat důchod, přídavky a zároveň podnikat jako OSVČ? Děkuji Mirek

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění má na sirotčí důchod nárok nezaopatřené dítě. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání,
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.
Z uvedeného vyplývá, že pokud byste vykonával výdělečnou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná a zároveň byste nadále nestudoval, nárok na pobírání sirotčího důvodu by Vám zanikl. Pokud ovšem plánujete podnikat při studiu, pak Vám nárok na sirotčí důchod zůstává za předpokladu, že byste si za rok vydělal méně než 64 813 Kč hrubého.
Pokud jde o přídavek na dítě, tak ten je upraven v zákoně o státní sociální podpoře a vyplývá z něj, že pobírat přídavek na dítě může pouze nezaopatřené dítě, kdy tento pojem je definován v § 11 zákona o státní sociální podpoře a vyplývá z něj v podstatě to stejné, jako v případě sirotčího důchodu - tedy aby Vám nárok zůstal, musel byste nadále studovat a zároveň by Váš příjem nesměl překročit výše uvedenou hranici.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.