Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Získání porodného: termín porodu mám 23.9.2016, čili úřadem budou posuzovány příjmy za čtvrtletí duben - červen 2016. Oba jsme žili v zahraničí, konkrétně v NL, já pobírala podporu v nezaměstnanosti z holandského úřadu práce v termínu 3.2.2016-2.5.2016 a přítel taktéž, ale v termínu 1.1.2016 do 1.6.2016.

Jakým způsobem tedy budeme dokladovat naše příjmy, pro zisk porodného? Bude český úřad brát příjem 0, jelikož jsme v ČR nevykonávali v tomto čtvrtletí žádnou činnost a nepobírali ani jiné dávky? Či budou chtít informace z NL o výši dávek? Což tedy nevím, jak by nám nizozemský pracovní úřad vydal. Děkuji, Milada.

ODPOVĚĎ:
Jestliže porodíte ještě v měsíci září, budou – jak správně uvádíte – pro nárok na porodné posuzovány příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí, tedy za měsíce duben až červen 2016. Pokud by se ale vaše dítě narodilo až v říjnu, budou posuzovány příjmy za měsíce červenec až září 2016.
Podle § 5, odst. 1, písm. e) zákona o státní sociální podpoře se pro účely stanovení rozhodného příjmu za příjem považují také příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odečtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v písmenech a) a b). Mezi příjmy, které se dokládají a započítávají pro nárok na porodné, patří i podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci (§ 5, odst. 1, písm. d) výše uvedeného zákona). Jestliže jste tedy v rozhodném období měli takový příjem ze zahraničí, musíte tento příjem při žádosti o porodné úřadu práce doložit. Výši toho příjmu je zapotřebí ve formuláři Doklad o výši čtvrtletního příjmu vyplnit v části G. Jestliže pro Vás již není možné obstarat si potvrzení od nizozemského úřadu práce, ve formuláři alespoň vysvětlete o jaký příjem se jedná (v příslušné kolonce je uvedeno razítko a podpis nebo popis příjmu) a uveďte výši podpory za celé kalendářní čtvrtletí a měnu, ve kterém Vám (i Vašemu příteli) byla podpora vyplacena.
Nárok na porodné budete mít tehdy, pokud příjme Vaší domácnosti za rozhodné období nepřesáhne 2,7násobek jejího životního minima). Životní minimum Vaší domácnosti je (jedná-li se o Vaše první dítě) vyjádřeno částkou 7.710 Kč, hraničním příjmem pro nárok na porodné je tedy příjem ve výši 20 817 Kč za měsíc.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.