Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V době mé nezaměstnanosti jsem pobíral příspěvek na živobytí. Získal jsem místo řidiče kamionu. Pracovní poměr jsem však byl nucený po jednom zahraničním turnusu z důvodu nedostatečné jazykové vybavenosti z vlastního podnětu ukončit ve zkušební době. V následujícím měsíci jsem tak měl příjem, který limit pro poskytnutí příspěvku na živobytí údajně převyšoval.

Příspěvek na živobytí mi byl od dalšího měsíce odejmutý. K rozhodnutí o odejmutí příspěvku použil Úřad práce jako můj započitatelný příjem součet mého čistého příjmu a cestovních náhrad (stravné v zahraničí). Je tento postup správný? Domnívám se, že stravným mi zaměstnavatel pouze kompenzoval zvýšené stravovací náklady v zahraničí a nelze ho tedy do započitatelného příjmu pro daný účel zahrnovat. Započítáním mého čistého příjmu ve výši cca 4145 Kč (bez stravného) podle mého názoru k odejmutí příspěvku hmotné nouze dojít nemělo. Patří stravné (tzv. diety) do započitatelného příjmu pro účely posuzování nároku na příspěvek hmotné nouze? Dva měsíce po odejmutí příspěvku jsem podal novou žádost o jeho opětovné poskytnutí. (Dříve to nebylo možné, protože informaci o zahájení řízení a vlastní rozhodnutí o odejmutí příspěvku jsem dostal opožděně.) Odejmutím příspěvku jsem byl absolutně bez prostředků. Abych mohl nějak přežít, požádal jsem o půjčku rodiče. Dohodli jsme se, že finanční prostředky mi budou posílat na můj jinak prakticky prázdný běžný účet, aby tak současně došlo k pokrytí plateb SIPO. Na výpisech z účtu, které jsem na vyžádání Úřadu práce předal, jsou tyto položky označené “příspěvek od rodičů”. V případě nové žádosti o příspěvek hmotné nouze se posuzuje průměrný příjem za předcházející tři měsíce. K hodnocení nároku na příspěvek byl do výpočtu průměrného příjmu zahrnutý nejen čistý příjem a stravné (viz výše), ale také veškeré příspěvky od rodičů v dalších dvou měsících.
Jedná se při tom o půjčku, kterou rodičům vrátím, jakmile se moje finanční situace zlepší a stabilizuje. Moje žádost o příspěvek byla zamítnuta. Je tento postup správný? Podporu v nezaměstnanosti přece není možné přenášet na rodiče. Domnívám se, že můj celkový čistý příjem za posuzované tři měsíce činil právě jenom těch výše uvedených 4150 Kč, což znamená průměr 1383 Kč na měsíc (na stravu, nájem atd.). Jak by se to řešilo, kdybych příspěvek od rodičů dostával v hotovosti a ve výpisu by se tak nic neobjevilo? Rodičům jsem vděčný, že mne v kritickém období podrželi. V současné době již jsem zaměstnaný.
Patří do započitatelného příjmu pro účely posuzování žádosti o příspěvek hmotné nouze prostředky zapůjčené od rodičů, bez kterých bych jinak nepřežil? Milan

ODPOVĚĎ:
Problematika započitatelného příjmu pro účely dávek v hmotné nouzi je upravena zákonem o životním a existenčním minimu a zákonem o daních z příjmů. Z uvedených zákonů vyplývá, že i stravné je pro účely příspěvku na živobytí chápáno jako započitatelný příjem a stejně tak příspěvek od rodičů. Pokud byl daný příspěvek chápán jako půjčka, doporučovala bych si sepsat s rodiči smlouvu o půjčce a odvolat se proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti s odůvodněním, že příspěvek od rodičů není příjmem, nýbrž půjčkou. Tu nelze do započitatelného příjmu počítat. Pokud by Vám rodiče dávali peníze v hotovosti, pak pokud to do žádosti nepřiznáte, úřad to samozřejmě nemá jak zjistit a nemůže pak s takovým příjmem při rozhodování o přiznání příspěvku počítat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.