Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem od roku 2012 evidována na pracovním úřadu a pobírám sociální dávky - životní minimum a také dávky v hmotné nouzi. Dohromady okolo 8000 Kč měsíčně. Zároveň jsem vlastníkem nemovitosti, ve které bydlím, ale také nemovitosti, která patří mým rodičům, ale kupní smlouva je psaná na mě, jelikož rodiče chtěli předejít případnému dědickému řízení, takže tato nemovitost je v katastru také vedena na mě.

Dále jsou na mě napsané pozemky, dohromady asi 2 ha, které ale nemohu užívat s ohledem na můj špatný zdravotní stav, takže jsem je přenechala známému, který je využívá pro ovce a kozy. Na tyto pozemky máme mezi sebou smlouvu - užívání za 1 Kč a údržbu. Pochybila jsem nejspíš v tom, že jsem zmíněnou nemovitost, kterou užívají moji rodiče, ani tyto pozemky, neuvedla ve výpisu majetku při žádosti o sociální dávky, jelikož mě to ani nenapadlo, když ani jedno neužívám. Situace se také komplikuje tím, že ovce a kozy jsou také hlášeny na mě, protože mám na sebe psané číslo hospodářství, ale vše má v užívání můj známý, on si sám také vše financoval. Za rok 2013 a 2014 mě požádal, abych na pozemky podala žádost o dotaci u SZIFu, která mi také byla vyplacena na můj účet a já mu peníze předala na financování péče o zvířata. Za rok 2013 to bylo asi 20.000 Kč a 2014 asi 7.000 Kč. Na pracovním úřadu jsem však dotaci jako příjem nehlásila, právě proto, že nebyla pro mě, ale zřejmě to byl špatný postup. Nevím, zda jsem měla nárok na dotaci, když jsem pozemky pronajala a zvířata byla psaná na mě a také nevím, zda jsem měla nárok na proplácení sociálních dávek, když jsem neuvedla vlastnictví pozemků (pole a pastvina) a nemovitosti, kterou užívají rodiče. Můžete mi, prosím, napsat, jak nyní postupovat a jak bych mohla být postihnuta, zda bych měla vrátit dotaci, nebo dávky v hmotné nouzi, nebo zda bych mohla platit i nějakou pokutu, případně jinou možnost? Děkuji za odpověď. Yvona

ODPOVĚĎ:
Jak sama tušíte, to, že jste ve formuláři nazvaném „Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech“ neuvedla vlastnictví nemovitého majetku (budov a pozemků), nebyl správný postup. Ve výše uvedeném formuláři je jednoznačně formulovaný dotaz na to, zda nemovitý majetek vlastníte či nikoliv. Skutečnost, že nemovitý majetek nevyužíváte, není v tomto případě podstatná. Podstatné je to, že jste vlastníkem takového majetku a tudíž jste vlastnictví tohoto majetku měla do formuláře uvést. Vzhledem k tomu, že jste ve formuláři uvedla nepravdivé údaje, je pravděpodobné, že Vám na základě těchto nepravdivých údajů byly dávky pomoci v hmotné nouzi vyplaceny neoprávněně. V případě uvedení pravdivých údajů by po Vás totiž úřad práce mohl požadovat, abyste svou tíživou finanční situaci vyřešila nejprve prodejem zmíněného nemovitého majetku.
Podle § 51, odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi platí, že pokud dávka byla přiznána nebo její výše stanovena na základě nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů, sdělených příjemcem, je příjemce povinen částky neprávem přijaté vrátit. Paragraf 61, odst. 7 téhož zákona pak říká, že povinnost vrátit dávku poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy byla dávka vyplacena. Pokud se tedy úřad práce dozví, že jste při žádosti uvedla nepravdivé údaje, může po Vás požadovat vrácení neoprávněné vyplacených dávek za dobu až tří let zpětně, nemůže již ale požadovat vrácení dávek vyplacených v roce 2012 a v první polovině roku 2013. Nyní tedy máte dvě možnosti: buď nadále pobírat dávky a doufat, že úřad práce výše uvedené skutečnosti nezjistí (ale může se tak kdykoli v budoucnu stát) nebo úřadu práce přiznat svoji chybu, vysvětlit celou situaci a doufat, že úřad práce nebude požadovat vrácení vyplacených částek v plné výši.
Co se týče dotací od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) pouze z informací uvedených ve Vašem dotazu nedokáži posoudit, zda jste měla na výplatu těchto dotací nárok či nikoliv, protože neznám podmínky pro výplatu těchto dotací.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.