Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dobrý den, manžel leží v kómatu a ja nemám nárok vybrat jeho důchod. Jak mám postupovat dal? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Bohužel nepíšete nic o tom, proč nemáte nárok manželův důchod vybrat a především jakým způsobem je manželovi důchod vyplácen, což je pro další postup důležité. Je-li manželovi důchod vyplácen na účet, může manžel jako poživatel (příjemce) důchodu požádat, aby byl důchod vyplácen na účet manželky (Váš účet). Žádost je zapotřebí podat na předepsaném tiskopise a důležitou podmínkou je skutečnost, aby žadatel (Váš manžel) měl v okamžiku podání žádosti právo disponovat prostředky na tomto účtu (dispoziční právo). Pokud by se jednalo o Váš soukromý účet, ke kterému by manžel neměl dispoziční právo, Česká správa sociálního zabezpečení takovému požadavku nevyhoví. Nezbytný je také Váš písemný souhlas jakožto majitele účtu. Vzhledem k tomu, že Váš manžel – vzhledem ke svému zdravotnímu stavu – není momentálně schopen takový souhlas udělit, doporučuji se obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě bydliště manžela nebo přímo na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se sídlem v Praze.
Pokud je manželovi důchod vyplácen v hotovosti, pak pravidla výplaty stanoví držitel poštovní licence, který výplatu důchodu provádí (Česká pošta, s. p.). Pro výplatu důchodu v hotovosti na poště obvykle platí, že důchod je možné vyplatit i manželovi/manželce, pokud spolu manželé prokazatelně žijí ve společné domácnosti a pokud důchodce svého manžela/manželku z převzetí důchodu předem písemně nevyloučil. Pokud je důchod Vašemu manželovi vyplácen v hotovosti na poště, doporučuji obrátit se na pobočku České pošty, kam si Váš manžel chodí důchod přebírat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.