Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se porodného, příp. dalších sociálních dávek. 01/2015 jsem se v Tunisku provdala za Tunisana. 10/2015 se nám narodil v ČR syn. Před porodem jsem byla nezaměstnaná. Manžel byl do 12/2015 v Tunisku, nyní je v ČR s uděleným přechodným pobytem, zatím nezaměstnaný.

Před narozením syna pracoval v Tunisku s minimálním příjmem. Máme nárok na porodné, příp. nějaké další dávky? Četla jsem o možnosti vyřazení manžela z okruhu společně posuzovaných osob. Za jakých podmínek je to možné? Za odpověď předem děkuji. Žaneta.

ODPOVĚĎ:
Porodné je dávkou státní sociální podpory a podmínky nároku na něj tudíž upravuje zákon o státní sociální podpoře. Základní podmínkou pro nárok na tyto dávky je skutečnost, že žadatel a osoby společně s ním posuzované (v případě porodného jste společně posuzovanými osobami Vy, Váš manžel a Vaše dítě) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu, jde-li o občany České republiky, nebo mají na území České republiky trvalý pobyt, jde-li o cizince. Podmínkou je, že žadatelé mají na území České republiky bydliště – to znamená, že se zde fakticky zdržují, že zde opravdu bydlí. Jestliže Váš manžel nemá v ČR trvalý pobyt nebo alespoň povolení k dlouhodobému pobytu, mohli byste mít nárok na porodné za předpokladu, že by uplynulo alespoň 365 dní od chvíle, kdy začal patřit mezi cizince hlášené na území České republiky k pobytu – jinými slovy musel by se v ČR legálně zdržovat alespoň 365 dní. Protože je o porodné zapotřebí požádat do jednoho roku věku dítěte, ve Vašem případě tedy do října 2016, Váš manžel už bohužel tuto podmínku splnit nestihne.
Požádat o vyloučení Vašeho manžela z okruhu společně posuzovaných osob by mělo smysl například tehdy, pokud byste společně nehospodařili a nevedli tzv. společnou domácnost – tedy Vy byste žila v České republice a Váš manžel v Tunisku. Pokud ale bydlíte společně a společně hospodaříte, není k vyloučení Vašeho manžela z okruhu společně posuzovaných osob žádný důvod. Poslední možností je tedy o porodné přece jen požádat a v případě zamítavého stanoviska se obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které podle § 3, odst. 4 uvedeného zákona může v odůvodněných případech podmínku trvalého pobytu prominout. Nelze na to ale spoléhat. Pokud ministerstvo podmínku trvalého pobytu nepromine, nárok na porodné vám bohužel nevznikne.
Obdobná je situace u přídavku na dítě, kde jste opět společně posuzovanými osobami Vy, Váš manžel a Vaše dítě. Zde by tedy bylo opět zapotřebí získat trvalý pobyt nebo dosáhnout prominutí této podmínky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jiná situace je u příspěvku na bydlení. Na ten máte nárok tehdy, pokud jste vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pokud Váš manžel nemá v České republice trvalý pobyt, pak v tomto případě není společně posuzovanou osobou a při žádosti o příspěvek na bydlení tudíž nemusíte dokládat jeho příjem. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
Dále by připadaly v úvahu už jen dávky pomoci v hmotné nouzi. Při žádosti o tyto dávky je ale kromě příjmů zapotřebí doložit i tzv. prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech. Úřad práce tedy bude zajímat, zda Vy nebo Váš manžel máte nějaký (ne) movitý majetek, zda máte peníze na bankovním kontu, zda máte stavební spoření či životní pojištění. Nelze tedy předjímat, zda by Vám na tyto dávky vznikl nárok či nikoliv. O všechny uvedené dávky můžete požádat na úřadě práce v místě Vašeho trvalého bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.