Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nahlásil jsem se na Úřad práce 6. pracovní den po ukončení zaměstnání, kvůli nemoci, kterou mám potvrzenou od doktora a která mi vzala 3 pracovní dny. Z mého pohledu jsem se tedy nahlásil 3. pracovní den, jelikož jsem dříve skrze nemoc na ÚP nemohl. Pro úplnost uvádím, že první pracovní den byl pátek 1. dubna, o víkendu jsem pak onemocněl až do středy, a další pátek jsem se dostavil na ÚP.

Omluvenka je od pondělí do středy. Slečna na ÚP mi tvrdí, že jsem nesplnil povinnost nahlášení do 3 dnů a tedy má podpora bude relevantní až od pátku 8. dne měsíce (tedy 6 pracovního dne). Chci se zeptat zda mi nemoc omlouvá 3 pracovní dny nezbytné pro nahlášení a tedy zda mám nárok na podporu již od začátku měsíce? V případě že ano, na jakou legislativu se mám odkazovat. S pozdravem, Dalimil

ODPOVĚĎ:
Zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání se zabývá § 26, odst. 1 zákona o zaměstnání. Ten říká, že: "Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dní po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností."
Vzhledem k tomu, že pracovní neschopnost není zaměstnáním ani náhradní dobou pojištění ani jinou činností zmíněnou ve výše uvedených paragrafech zákona o zaměstnanosti, je naprosto v pořádku, že jste byl do evidence uchazečů o zaměstnání přijat až od 8.4. Od tohoto dne Vám bude také náležet podpora v nezaměstnanosti. Postup pracovnice úřadu práce byl tedy zcela v souladu se zákonem o zaměstnanosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.