Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz na ukončení pracovního poměru: pracovní poměr byl ukončen na základě dohody, ale v dohodě byl uveden § 52 písm. c zákoníku práce (nadbytečnost). Na základě tohoto ukončení bylo zaměstnanci vyplaceno odstupné ve výši třech platů, tudíž je možné se v první den nezaměstnanosti zaevidovat na úřad práce, kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění, ale podpora v nezaměstnanosti bude vyplácena až po uplynutí lhůty 3 měsíců.

Co když se zaměstnanci (bývalému) ve lhůtě 3 dnů od ukončení pracovního poměru stane úraz a jde na nemocenskou. Platí pro tento případ nějaká ochranná lhůta, bude zaměstnanci ze strany zaměstnavatele vyplácena mzda prvních 14 dnů nemoci? Dále by mne zajímalo, jak bude po ukončení neschopnosti a uplynutí 3 měsíců, doby kdy byla tato část pokryta odstupným, vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Zda bude výpočet podpory dle částky, která byla pobírána v době nemoci nebo se bude výpočet provádět dle průměrné měsíční mzdy, kterou zaměstnanec pobíral v době, kdy byl v pracovním poměru? Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Po skončení zaměstnání plyne ochranná lhůta, která trvá 7 kalendářních dní, pokud zaměstnání trvalo alespoň po tuto dobu. Vznikne-li dočasná pracovní neschopnost v rámci této ochranné lhůty, náleží pak od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti nemocenské. Žádost o nemocenské (příslušný díl tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“) je třeba předat bývalému zaměstnavateli. V období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti však nebude náležet ani nemocenské, ani náhrada mzdy od zaměstnavatele (neboť již netrvá zaměstnání).
Podpora v nezaměstnanosti je přiznána tomu, kdo získal v posledních dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (zákon č. 435/2004 Sb. , zákon o zaměstnanosti, v platném znění). Výše podpory se vypočítává z průměrného měsíčního výdělku v předchozím zaměstnání. Rozhodný bude tedy průměrný výdělek v posledním zaměstnání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.