Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vdovec. O vdovský důchod jsem si nežádal s tím, že mi někdo řekl, že na něj nemám nárok. Chtěl bych vědět, jestli mi tehdy nevznikl nárok ne tento důchod, žena zemřela 27.6.2006 a v té době pobírala plný invalidní důchod. Bylo jí 49 let. Mě bylo v tehdy 51 let. Děti jsme nevyživovali. Moc děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Na vdovecký důchod jste měl nárok tehdy, pokud Vaše manželka byla poživatelem starobního či invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřela následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Jestliže Vaše manželka pobírala plný invalidní důchod, nárok na vdovecký důchod Vám vznikl.
Dle § 55 zákona o důchodovém pojištění nárok na důchod nezaniká uplynutím času, ale nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Nárok na výplatu vdoveckého důchodu za období jednoho roku od smrti manželky tedy již bohužel uplatňovat nemůžete, protože od této doby uplynulo více než pět let. Teoreticky byste nárok na vdovecký důchod mohl zpětně uplatňovat pouze tehdy, pokud jste splnil podmínky pro obnovu vdoveckého důchodu do dvou let od zániku dřívějšího nároku na vdovecký důchod. Z Vašeho dotazu však toto nevyplývá.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.