Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Možnost přivýdělku v ČR, když žiji v zahraničí: V 11/2014 jsem se odstěhovala do Švýcarska. Od 2/2015 zde mám povolení k pobytu B pro občany EU. V 3/2015 jsem ukončila zdravotní pojištění v ČR a mám jej ve Švýcarsku. Hledám si přivýdělek v ČR - práce na dálku přes internet (např. překlady apod.).

Zajímá mne daňový a právní režim v případě DPP/DPČ, zda jsou zde nějaká omezení a jaká. Slyšela jsem, že pokud nemám ZP v ČR, mohu si vydělat max. 10.000 Kč měsíčně. IČ nemám. Prosím o objasnění. Možnost pobírat mateřskou a/nebo rodičovskou z ČR, když žiji v zahraničí: V 11/2014 jsem se odstěhovala do Švýcarska. Od 2/2015 zde mám povolení k pobytu B pro občany EU. V 3/2015 jsem ukončila zdravotní pojištění v ČR a mám jej ve Švýcarsku. V ČR jsem před tím byla zaměstnaná od roku 2002 do roku 2014 a odváděla zdravotní a sociální pojištění. V 1/2016 bych měla rodit. Zajímá mne, zda budu mít nárok na mateřskou a rodičovskou z ČR. Ve Švýcarsku nárok mít nebudu, protože jsem zde neodpracovala 12 měsíců. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o přivýdělek, nejjednodušším řešením by pro Vás bylo uzavřít dohodu o provedení práce (DPP) s výdělkem maximálně 10.000 Kč měsíčně. V tomto případě by Vám z výdělku byla pouze odečtena daň ve výši 15%, zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění by za Vás nebylo odváděno. Při výdělku nad 10.000 Kč by za Vás již zaměstnavatel musel odvádět veškeré pojištění. Dohodu o provedení práce je možné uzavřít maximálně na 300 hodin za kalendářní rok. Dohodu o provedení práce můžete takto uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, u každého ale musíte dodržet stanovený maximální limit 300 hodin za rok.
Jestliže byste pracovala na dohodu o pracovní činnosti, bylo by za Vás zdravotní a sociální pojištění odváděno až při výdělku od 2.500 Kč měsíčně, z nižšího výdělku zdravotní ani sociální pojištění odváděno není. Stejně jako u dohody i o provedení práce i zde platí zdanění 15% bez ohledu na výši výdělku. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin týdně.
Co se týče nároku na mateřskou, donedávna platilo, že žena pracující v zahraničí musela být před nástupem na mateřskou dovolenou po určitou dobu nemocensky pojištěná (zaměstnaná) v České republice, jinak jí nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl. Ministerstvo práce a sociálních věcí pak tuto praxi změnilo tak, že i ženy pracující v zahraničí si mohou o mateřskou požádat v ČR. Týká se to však pouze těch žen, které za prací do zahraničí z ČR dojíždějí a zpět do ČR se vracejí alespoň jednou týdně. Jestliže tedy v zahraničí pracujete i žijete a do ČR se nevracíte alespoň jednou týdně, pak zde budete mít nárok na mateřskou pouze tehdy, pokud budete před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná.
Jestliže tuto podmínku nesplníte, budete mít nárok pouze na rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě, která Vám bude vyplácena ve výši 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a dále ve výši 3.800 Kč do čtyř let věku dítěte. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je skutečnost, že jste v ČR přihlášena k trvalému pobytu a máte zde bydliště, tedy skutečně v ČR žijete a bydlíte.
Z pohledu daní jste daňový nerezident. Nemáte tedy nárok na základní slevu na poplatníka. Z veškerých příjmů vyplacených na DPP či DPČ by jste odváděla daň v plné výši.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.