Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je mi 22 let a od září bych chtěla přejít na dálkové 2 roční navazující studium. Nemám v plánu pracovat na plný úvazek, ale pouze na DPP. Bude mi stát platit sociální a zdravotní pojištění? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Zdravotní pojištění za Vás bude stát hradit do té doby, dokud budete nezaopatřeným dítětem. Za nezaopatřené dítě jste považována po dobu, kdy se soustavně připravujete na budoucí povolání, nejdéle ale do 26 let věku. Za soustavnou přípravu na povolání se přitom považuje i dálkové studium na středních a vysokých školách za předpokladu, že při tomto typu studia nevykonáváte výdělečnou činnost a nepobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Výdělečnou činností se pak myslí činnost, která nezakládá účast na nemocenském pojištění. Při práci na DPP se nemocenské pojištění neodvádí při výdělku 10.000 Kč měsíčně a méně. Pokud tedy při studiu budete pracovat pouze na DPP a vyděláte si maximálně 10.000 Kč, budete i nadále nezaopatřeným dítětem a bude za Vás hrazeno zdravotní pojištění.

Sociální pojištění za Vás ale hrazeno nebude – není za Vás hrazeno ani nyní – a doba studia se Vám nebude započítávat ani jako náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Hrazení sociálního pojištění ale není povinné, nýbrž dobrovolné. Pokud byste si chtěla sama dobrovolně hradit důchodové pojištění, více informací najdete zde: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.