Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji v bytě se svým pětiletým synem, nezaměstnaná (od 21.3.2014). Syn chodí do školky. Rozvedená od 22.12.2014. Bývalý manžel mi platí 6000 Kč měsíčně. Jelikož na podporu v nezaměstnanosti jsem nedosáhla, jiné příjmy nemám. Mám nárok na příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě? Družstevní byt, členem družstva je můj otec.

Ten však bydlí u své druhé manželky. Maminka odkázala veškerý majetek mne. Já mám z dědictví nárok na 1/2 peněz v případě, že by se byt prodával či se s ním nějak nakládalo, ale členkou bytového družstva nejsem. Nájemné resp. veškeré poplatky spojené s bytem (do fondu oprav, služby, energie) nicméně platím já (8104 korun/měs.) z těch 6000 na malého a dorovnávám ze zbytku peněz po mamince. Byt má v řádech měsíců přejít do osobního vlastnictví. Musí mít otec (dědeček mého dítěte) jako člen družstva trvalý pobyt v tom bytě, jehož je členem? Stanoví to stanovy družstva či je to dané všeobecně? Měl by z titulu člena v BD (nebo až vlastníka/byt v OV) nárok na parkovací kartu za 700 korun ročně na modré zóně na MČ Prahy, kde bydlím? Má na stejné MČ práci a jezdí sem autem. Mohl by argumentovat tím. Pokud by si změnil trvalý pobyt do bytu své stávající manželky a někdy v budoucnu si to rozmyslel, má nárok z titulu člena družstva si TP zřídit zase zde? Jeho nárok na byt tím přeci nezaniká? Ptám se, abych měla v rukou pravdivá fakta, než se na něj obrátím. Mohla bych zažádat o tyto příspěvky, pokud bych byla spolučlenkou a otec měl TP u své nynější manželky? Otec má příjmy cca. 20 tis. /měs. Předpokládám, že by se při posuzování mé případné žádosti o příspěvky (souvisí i s přísp. na dítě? ) započítával i jeho příjem. Je otcovo členství v bytovém družstvu podmíněné jeho TP v tomto bytě? Mohl by mi dát nájemní smlouvu, až se ze statusu člena družstva změní na vlastníka bytu? Snažím se prostě zjistit, co by obnášelo splnit kritéria pro možnost získání zmíněných příspěvků a jaké konsekvence by to mělo pro otce, který, jak se bohužel obávám, mi nebude chtít vyhovět. Chci být připravená, pokud by argumentoval nutností TP zde z důvodu členství v BD apod. Abych alespoň teoreticky věděla, zda je to pravda. Za jakých podmínek na příspěvky a v jaké výši dosáhnu. Děkuji, Jarka

ODPOVĚĎ:
Na příspěvek na bydlení máte nárok tehdy, jste-li vlastníkem či nájemcem (podnájem nestačí) bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí dokládat náklady na bydlení a příjmy všech osob, které mají v bytě trvalé bydliště, za uplynulé kalendářní čtvrtletí.

To, že je Váš otec členem bytového družstva, neznamená, že v daném bytě musí mít i trvalé bydliště. Záleží čistě na jeho rozhodnutí, zda bude mít trvalé bydliště v daném bytě nebo jinde. Dokud je pouze členem družstva a tudíž sám jen nájemcem - nikoliv majitelem - bytu, může Vám dát pouze podnájemní smlouvu a to pouze se souhlasem družstva.

Jakmile se stane majitelem bytu, mohl by Vám dát smlouvu nájemní. Na základě této smlouvy byste si mohla i Vy zřídit v bytě trvalé bydliště a to i bez souhlasu Vašeho otce. Dokud zde ale bude mít trvalé bydliště Váš otec, vzhledem k výši jeho příjmů na příspěvek na bydlení nedosáhnete. Pokud ale bude mít trvalé bydliště u své manželky, budete si moci o příspěvek na bydlení požádat. Jestliže Váš otec zůstane členem družstva (či v budoucnu vlastníkem bytu) bude si ale samozřejmě moci kdykoliv trvalé bydliště přehlásit zpět.

Co se týče přídavku na dítě, zde se započítávají příjmy všech osob žijících ve společné domácnosti. Pokud tedy Váš otec bydlí se svou manželkou, pak jeho příjmy dokládat nemusíte. Pro nárok na přídavek na dítě je zapotřebí, aby Váš příjem nepřesahoval 2,4násobek životního minima Vaší domácnosti. Životní minimum osamělé matky s dítětem je vyjádřeno částkou 4.880 Kč, hraničním příjmem pro nárok na přídavek na dítě je tedy příjem ve výši 11.712 Kč. Pro nárok na přídavek na dítě je zapotřebí doložit příjmy za kalendářní rok 2013, při žádosti od října 2015 pak příjmy za rok 2014. Výše přídavku na dítě do šesti let je 500 Kč, od šesti let věku pak 610 Kč měsíčně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.