Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může orgán hmotné nouze nařídit prodej movitého majetku, tj. osobního automobilu, jestliže je užívané k přepravě k lékaři z důvodu nezbytných prohlídek v těhotenství? Děkuji, Zdena

ODPOVĚĎ:
Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení se zjišťuje, zda má žadatel o tyto dávky možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním je myšleno řádné uplatnění nároků a pohledávek (například vymáhání výživného) nebo prodej či jiné využití vlastního majetku.

Zvýšením příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku se podle § 14, odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi rozumí prodej nebo jiné využití majetku, který nepatří mezi věci, jejichž prodej nebo jejichž jiné využití se podle tohoto zákona nevyžaduje, nebo které podle zvláštních právních předpisů nepodléhají výkonu rozhodnutí. Podle § 14, odst. 2 téhož zákona platí, že prodej nebo jiné využití majetku příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jeho prodej nebo jeho jiné využití by nebyly úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud to nelze po osobě spravedlivě žádat.

Věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, pak upravují § 321 a 322 občanského soudního řádu. Odkaz na příslušnou část soudního řádu najdete k dispozici například zde:
http://zakony.centrum.cz/obcansky-soudni-rad/cast-6-hlava-5
Mezi věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, patří zejména ty, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů.

Vzhledem k tomu, že prodej automobilu by znamenal dostatečný zisk a že automobil nepotřebujete k výkonu svého zaměstnání, pak po Vás orgán hmotné nouze prodej automobilu požadovat může. Na nezbytné prohlídky k lékaři se můžete dopravit i jiným způsobem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.